...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Aktuāli: Akademia: Performing Life
Sākas Latvijas trimdas un emigrācijas laikmetīgās mākslas izstāžu cikls PĀRNĒSĀJAMĀS AINAVAS
Parīze, Villa Vassilieff
13.01.18 - 24.03.18

13. janvārī Parīzē Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs atklās pirmo laikmetīgās mākslas cikla “Pārnēsājamās ainavas” izstādi, kas pievēršas trimdas mākslas procesu izpētei. Izstādē piedalās Latvijas un ārvalstu mākslinieki (-)auteur, Mercedes Azpilicueta, Ieva Balode, Yaïr Barelli, Ieva Epnere, Barbara Gaile, Daiga Grantiņa, Myriam Lefkowitz, Mai-Thu Perret un Andrejs Strokins.

Latvijas valsts simtgades programmas izstāde izgaismo līdz šim vēsturē nenovērtētu neparastu Latvijas trimdas 20. gadsimta personību – dejotāju un publicisti Aiju Bertrāni. Viņa kopā ar vīru - amerikāņu dejotāju un mākslinieku Raimondu Dunkanu (slavenās dejotājas Izadoras Dunkanes brāli), no 1920. līdz 1970. gadiem Parīzē vadīja alternatīvas izglītības telpu un komūnu “Akademia”. Sapludinot kopā kapitālisma kritikā sakņotas idejas, vēlmi ikdienā izdzīvot Seno Grieķiju un Latvijai raksturīgo “dabisko” dzīvesveidu, Akadēmijā varēja apgūt dejas, mākslas un amatniecības kursus, tai bija sava galerija un izdevniecība un tur notika teātra un dejas iestudējumi. “Akademia” bija 20. gadsimta Parīzē ne tikai mākslinieciski un ideoloģiski jauns strāvojums, bet arī saikne ar Latvijas trimdas kopienu Parīzē - uz brīdi tās ēkā pat norisinājās Latvijas vēstniecības rīkotie pasākumi.

Akadēmijai bija pamanāma, taču neviennozīmīga loma Parīzes mākslas ekosistēmā. Līdzīgi citām 20. gs. sākuma kolektīvajām utopijām, Akadēmija nebija nedz īsti tās dalībnieku dzīvesvieta, nedz skola tās klasiskajā izpratnē, drīzāk dažādu cilvēku kopiena, kas pulcējās ap Raimondu Dunkanu, viņa filozofiju un iesaistījās Akadēmijas aktivitātēs – dejā, mūzikā, aušanā, gleznošanā, diskusijās un lekcijās.

Izstāde “Akademia: Performing Life” ir par vēstures rakstīšanu, saaužot kopā faktus, pieņēmumus, atmiņas, interpretācijas un - pats svarīgākais – mūsdienu mākslinieku balsis. Latvijas un citu valstu mākslinieki savos darbos tiecas atklāt idejas, ko iemieso Akadēmija un Aijas Bertrānes dzīvesstāsts: alternatīvas esošajai izglītības sistēmai, kolektīvās utopijas, dažādas radošuma izpausmes un saikni starp mākslu un amatniecību. Tāpat izstāde vedina pārdomāt tādu komūnu kā Akadēmija pretrunīgos aspektus – piemēram, tās līdera personības kultu, kuru nekritiski atbalsta virkne sekotāju.

Izstāde notiek, Latvijas Laikmetīgās mākslas centram sadarbojoties ar mākslas un pētniecības centru “Bétonsalon” un “Villa Vassilieff”. Tās kuratori ir Solvita Krese un Inga Lāce, pievienojoties Camille Chenais.

Izstāde no 13. janvāra līdz 23. martam aplūkojama “Villa Vassilieff”. Adrese: Villa Vassilieff 21 avenue du Maine 75015, Parīze, http://www.villavassilieff.net


***

Pārnēsājamās ainavas ar izstādēm Rīgā, Parīzē, Ņujorkā, Gotlandē un Berlīnē apzinās Latvijas trimdas un emigrācijas mākslas izpausmes, sākot no 20. gadsimta sākumu līdz mūsdienām. 

Pārnēsājamās ainavas ir nepārvērtējama iespēja iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar ārvalstīs dzīvojošiem latviešu māksliniekiem, paplašināt zināšanas par mūsu neseno vēsturi, kā arī apskatīt pašreiz starptautiskā kontekstā tik aktuālo migrācijas tēmu. 

Pārnēsājamās ainavas, kas notiek Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros, pievēršas Latvijas mākslinieku trimdas un emigrācijas stāstiem, ievietojot tos plašākā 20.gs. mākslas norišu, migrācijas un globalizācijas kontekstā. Pievēršoties tādiem Latvijas diasporas centriem kā Parīze, Ņujorka, Rietumberlīne un Gotlande, Pārnēsājamās ainavas ir mēģinājums kopīgā tīklā iezīmēt individuālus migrācijas ceļus un veidot dzīvu izpratni par šā brīža situāciju, kas lielā mērā balstīta vēsturiskās norisēs. 

No 2017. līdz 2019. gadam Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, iesaistot plašu Latvijas un starptautiskās mākslas scēnas institūciju, pētnieku, kuratoru un mākslinieku loku, veidos četras satelītizstādes Parīzē, Ņujorkā, Gotlandē un Berlīnē, kur vēsturiski koncentrējusies Latvijas mākslinieku emigrācijas vide. Savukārt projekta centrālais notikums būs izstāde Rīgā 2018. gadā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.  

Katras satelītizstādes centrā būs kāda nozīmīga personība vai personu grupa, kuras liktenis un darbība atklāj kādu specifisku Latvijas vēstures posmu, tā saistību ar mūsdienām, kā arī iezīmē tās ietekmju lokus vietējā un starptautiskā mērogā. Berlīnes ass griezīsies ap Valdi Āboliņu - vienu no nozīmīgākajiem Latvijas mākslas popularizētājiem Rietumos, kreiso intelektuāli un spožu mail-art pārstāvi, kura darbība tā laika kultūras sakaru veicināšanā atklāj daudz samezglotas un noklusētas patiesības. Ņujorku iezīmēs “Elles ķēķis” – neformāla dzejnieku un mākslinieku grupa, kas 20.gs. 50. un 60. gados bija spēcīgs intelektuālās vides akumulators un latviešu radošās vides izdzīvošanas katalizators. Parīzes konteksts tiks izgaismots caur neparastu personību – dejotāju un publicisti Aiju Bertrāni, kas kopā ar savu vīru - amerikāņu dejotāju un mākslinieku Raimondu Dunkanu no 20.gs. 20. līdz 70. gadiem Parīzē vadīja alternatīvas izglītības iestādi Akademia. Gotlandes stāstu iezīmēs gleznotājs Laris Strunke, viņa radošā darbība un pieredze Otrā pasaules kara laikā, kad bēgot no Sarkanās armijas, viņš ar savu ģimeni šķērsoja Baltijas jūru, lai nonāku Gotlandē. 

Migrācija ir saistīta ar identitātes maiņu, kas rodas vienas kultūras iezīmēm pārklājoties ar citām un veidojot jaunas kombinācijas. Pārnēsājamās ainavas kalpo kā atsauce uz idealizētiem dzimtenes atmiņu tēliem, urbānās vides nospiedumiem vai spēcīgām politiskām pārliecībām, kas bieži vien pavada pašus emigrantus un ar migrāciju saistītās pārmaiņas. 


Projekta programma: 

Izstādes: 

13.01.-24.03.2018. 

Academia: Performing Life.

Norises vieta: Villa Vassilieff, Parīze, Francija

https://www.facebook.com/events/1770403403033475/


27.04. -17.06.2018.

Pārnēsājamās ainavas

Norises vieta: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga, Latvija


04.08.-30.09.2018.

Pārnēsājamās ainavas. Gotlande

Norises vieta: Körsbärsgården Konsthall, Gotlande, Zviedrija


2019.

Pārnēsājamās ainavas. Berlīne

Norises vieta: District Berlin, Berlīne, Vācija


2019.

Pārnēsājamās ainavas. Ņujorka.

Norises vieta: tiks izziņota.


Pagājuši notikumi:

18. 04. 2017.

Sarunu darbnīca. Brīvības sala: Berlīne.

Norises vieta: Gētes Institūts - Rīga, Rīga, Latvja

Dalībnieki: Elske Rozenfeld (DE), Susanne Husse (DE), Leonards Laganovskis (LV), Ieva Astahovska (LV), Antra Priede- Krievkalne (LV).


15. 06. 2017.

Sarunu darbnīca. Parīze. Migrācija, vairākas satikšanās un mākslas vēstures.

Norises vieta: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvja

Dalībnieki: Aija Brasliņa (LV), Mélanie Bouteloup (FR), Sumesh Sharma (IN), Inga Lāce (LV)


7.12.2017.

Sarunu darbnīca. Cerību sala. Gotlande - Baltijas jūras ģeopolitiskais smaguma centrs.

Norises vieta: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvja

Dalībnieki: Helena Selder (SE), Ingela Johansson (SE), Jānis Krēsliņš (SE/LV), Diana Popova (LV).


19.12.2017.

Sarunu darbnīca. Ņujorka. Radošais klimats pēc Otrā pasaules kara. Kultūru sakari un mākslinieku tīklošanās

Norises vieta: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija

Dalībnieki: Melissa Rachleff Burtt (ASV), Katherina Carl (ASV), Ana Janevski ( ASV), Kārlis Vērdiņš (LV), Andra Silapētere (LV).


Projektu organizē Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Kuratori: Solvita Krese, Inga Lāce, Antra Pirede-Krievkalne, Diāna Popova, Andra Silapētere

Izstādes iekārtojums: Asnate Bočkis

Grafiskais dizains: Kārlis Krecers, Rudy Guedj

Projekta vadītāja: Andra Silapētere

Komunikācijas vadītāja: Marta Krivade


Projekts Pārnēsājamas ainavas ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm.

Pārnēsājamās ainavas notiek ar LR Kultūras ministrijas, Valsts kultūrkapitāla fonda, LR Ārlietu ministrijas, Baltic Art Center (BAC), Britu Padomes Latvijā, Frame Contemporary Art Finland, Iaspis Swedish Arts Grants Committee's international programme for Visual and Applied Artists, Kanādas vēstniecības Latvijā, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā, Zviedrijas vēstniecības Latvijā un Gētes Institūta atbalstu. Latvijas valsts simtgades svinības notiek laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir "Es esmu Latvija", akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

Aija Bertrāne ar skolēniem Akadēmijā, fotogrāfs Raimonds Dunkans, ap 1924. gadu. Dunkanu kolekcija
1 / 10