en

2021

LLMC vasaras skola “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna”

Norises vieta: Kuldīga

Norises laiks: 2021. gada 6.-7. augusts


Mākslas mediācija pasaulē attīstās par arvien biežāk izplatītu praksi, tā sastopama gan nelielās mākslas galerijās, gan muzejos visā pasaulē. Tā kļuvusi par vienu no jaunākajām metodēm laikmetīgās mākslas izglītības un auditorijas piesaistes praksēm pasaulē. Mākslas mediāciju Vasaras skolā uzlūkosim gan kā māksliniecisku praksi, gan kā kuratora noteiktu izstādes vai mākslas procesu izglītības programmu neatņemamu sastāvdaļu. Mākslas mediācija gan kā mācīšanās no mākslas, gan kā skatīšanās prakse, gan kā aktīva līdzdarbošanās un jaunu skatījumu atklāšana, fiksēšana un tālāknodošana skatītājam. 2021. gada vasaras skola aktualizēja jautājumu par laikmetīgās mākslas iespējām un instrumentiem, kā pārvarēt pandēmijas radīto izolāciju un sekmēt garīgās veselības problēmu risināšanu īpaši senioru vidū, tiecoties radīt iekļaujošu sabiedrības modeli.


Vasaras skolā Kuldīgā piedalījās piecpadsmit, februārī izsludinātā uzsaukumā atlasīti, mākslas mediatori no Latvijas, kuri skolas ietvaros sadarbībā ar jauno mediju mākslinieci Annu Priedolu veidoja mākslas darbu, kas veltīts Latvijas senioru mentālajai veselībai un labklājībai.


Savukārt starptautisko lektoru klausītāji bija visu četru projekta dalībvalstu institūciju atlasītie mākslas mediatori. Lektori un lokālo darbnīcu vadītāji bija gan māksliniece Inga Erdmane, gan psihiatrs ar specializāciju senioru un demences pacientu ārstēšanā Daniels Šamburskis, gan jauno mediju mākslinieces Paula Vītola un Anna Priedola.


Starptautisko vasaras skolas programmu, kas norisinājās 6. un 7. augustā hibrīdā attālinātā formā/tiešsaistē, vadīja māksliniece, kuratore un mediācijas programu vadītājs Daniels Ramosa Arias no Bergenas Norvēģijā un māksliniece – pētniece Emmeli Persone ar pieredzi mediācijas programmu izstrādē INDEX Laikmetīgās mākslas centrā Stokholmā, Zviedrijā.

Programmas kuratore ir Māra Žeikare.

Lasīt vairāk