en

"Vēl neuzrakstītie stāsti - sieviešu mākslinieču arhīvi". Pētniecības un izstādes projekts

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar partneriem Arton Foundation (PO), Office for Photography (HR) un Laikmetīgās mākslas centru Ļubļanā (SI) uzsācis projektu pie bagātīgas kolekcijas izveides, arhivējot un digitalizējot ap 1550 grafikas, zīmējumus, gleznas, mākslas instalācijas, rokrakstus, dzeju, fotogrāfijas, kuru autores ir sieviešu mākslinieces. Šis materiāls būs pieejams tiešsaistes krātuvē “Sieviešu mākslinieču arhīvi”, kā arī aplūkojams izstādēs četrās Eiropas pilsētās - Rīgā, Varšavā, Ļubļanā un Zagrebā. Projekta ietvaros tiks īstenota arī publiskā programma ar semināriem, starptautiskām konferencēm un publikācijām.


Pēdējās dekādēs jau nostiprinājies viedoklis, ka vairumā pētījumos par pasaules vēsturi un kultūru sieviešu pieredze aizvien tiek marginalizēta. Tāpat aktuālāki kļuvuši jautājumi, kā, mainoties laika nosacījumiem, veidojusies sieviešu mākslinieču pozīcija sociālā un kultūras ainā, kāda bijusi viņu ietekme kultūrā un mākslā, vai vēstures gaitā zaudētās liecības par sieviešu intelektuālo vēsturi ir atgūstamas, vai un kā vēsture būtu pārrakstāma? 

Reaģējot uz aktuālajiem notikumiem pasaules un lokālajā sociālpolitiskajā scēnā un secinot, ka aizvien trūkst plašāku pētījumu, kas izvērstu norises bijušajās Padomju Savienības valstīs un iezīmētu atšķirīga skatījuma iespējas, projekta mērķis ir mazināt zināšanu robus un izgaismot sieviešu mākslinieču radošās aktivitātes. Projekta “Vēl neuzrakstītie stāsti - sieviešu mākslinieču arhīvi” mērķis ir izzināt sieviešu mākslinieču intelektuālo vēsturi 20. gs. otrajā pusē un atklāt maz zināmos un aizmirstos stāstus, kā arī veidot priekšstatu par sieviešu mākslinieču radošajām interesēm un karjeras iespējām.

Būtiska projekta daļa ir izglītojošais aspekts, strādājot ar jaunākās paaudzes pētniekiem un māksliniekiem, sniegt zināšanas kā arī praktiskas iemaņas darbā ar arhīviem, kā arī atšķirīgiem dzimtas studiju jautājumiem. Projekts paredz sadarbības sekmēšanu starp dažādu valstu studentiem un pētniekiem. Tiks veidotas radošās darbnīcas un lekcijas, kas pievērsīsies vēstures pārskatīšanas iespējām.


Projekta ietvaros tiks rīkotas četras izstādes Rīgā, Varšavā, Zagrebā un Ļubļanā.

Pirmās izstādes atklāšana paredzēta 2020. gada 16. maijā, galerijā “SalonAkademii” Varšavā. 2020. gada 13. novembrī izstāde tiks atklāta Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Rīgā.

Viens no šī projekta iniciatoriem ir Arton Foundation (Varšava), kas jau vairākus gadus kopā ar partneriem veic mākslas arhīvu digitalizāciju, īpaši pievēršoties 20. gadsimta otrās puses Eiropas avangarda mākslai. Digitalizācijas mērķis ir radīt unikālu datu bāzi - starptautisku, brīvi pieejamu krātuvi, kuras saturu veido studenti, tādējādi apgūstot gan arhīva digitalizācijas prasmes, gan gūstot zināšanas par mākslas arhīviem. Tā pat šis projekts paredz arī digitālās kolekcijas izveidi, kas būs pieejama tiešsaistē. Krātuvi veidos aptuveni 15500 sakārtotu un klasificētu arhīvu un tā kļūs arī par lielāko sieviešu radītai mākslai veltīto kolekciju, kas pieejama publiski un bez maksas.

Projekta noslēgumā dalībniekiem būs iespēja apmeklēt konferenci, kurā piedalīsies mākslas institūciju pārstāvji no Polijas, Horvātijas, Slovēnijas un Latvijas. 

Konferencē tiks apspriesti arhīvi un to veidošana; konferences rezultāti tiks apkopoti publikācijā.


Projekta partneri:

Arton Foundation, Varšava, Polija

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Rīga, Latvija

Office for Photography, Zagreba, Horvātija

Ļubļanas Laikmetīgās mākslas centrs, ĻubļanaLīdzfinansē Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”Latvijas Laikmetīgā mākslas centra sadarbības partneris projekta realizācijā Rīgā ir Latvijas Mākslas akadēmija.

Lasīt vairāk