...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Aicinājums pieteikties Latvijas Laikmetīgās mākslas centra radošās darbnīcas projektā “Vēl neuzrakstītie stāsti – sieviešu mākslinieču arhīvi”
Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
23.12.19 - 31.01.20

Līdz 2020. gada 31. janvārim aicinām pieteikties Latvijas Laikmetīgā mākslas centra radošajām darbnīcām, kas notiks projekta “Vēl neuzrakstītie stāsti – sieviešu mākslinieču arhīvi” (Not Yet Written Stories - Women Artists' Archives) ietvaros. Aicināti pieteikties humanitāro zinātņu studenti, jaunie mākslinieki, mākslas vēsturnieki, topošie kuratori un pētnieki. 

Pēdējās dekādēs jau nostiprinājies viedoklis, ka vairumā pētījumos par pasaules vēsturi un kultūru sieviešu pieredze aizvien tiek “izlaista”. Arvien aktuālāki kļuvuši jautājumi, kā, mainoties laika nosacījumiem, veidojusies sieviešu mākslinieču pozīcija sociālā un kultūras ainā, kāda bijusi sieviešu ietekme kultūrā un mākslā, vai vēstures gaitā zaudētās liecības par sieviešu intelektuālo vēsturi ir atgūstamas, vai un kā vēsture būtu pārrakstāma? Reaģējot uz aktuālajiem notikumiem un secinot, ka aizvien trūkst plašāku pētījumu, kas apskatītu norises Latvijā un iezīmētu atšķirīga skatījuma iespējas, šī projekta un pētījuma mērķis ir izzināt sieviešu mākslinieču intelektuālo vēsturi 20.gs. otrajā pusē un atklāt maz zināmos un aizmirstos stāstus, kā arī veidot priekšstatu par sieviešu mākslinieču radošajām interesēm un karjeru. 

Projekta realizēšanā kā pamatresursu ziņu iegūšanai iecerēts apgūt Latvijas Mākslas akadēmijas Informācijas centrā un Metodiskajos fondos gūstamās liecības. Plašāka konteksta apgūšanai paredzēts arī darbs ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekciju, Latvijas Mākslinieku savienības kolekciju, kā arī privātkolekcijām, tikšanās ar māksliniecēm, viņu ģimenēm un mantiniekiem, kā arī laikabiedriem. 

Dalība projektā paredz piedalīšanos 10 darbnīcās un lekcijās, ko vadīs starptautiski un vietēja mēroga lektori, darbu ar arhīviem, vizuālā materiāla digitalizēšanu un apkopošanu tiešsaistes arhīvā www.forgottenheritage.eu. Balstoties izpētes darbā, tiks veidota izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kā arī projekts sniegs iespēju piedalīties sadarbības partneru rīkotajā konferencē Varšavā (2021), veicinot viedokļu un zināšanu apmaiņu. 

Projekta aktivitāšu kalendārs: 

2020. gada februāris – 2020. gada novembris: dalība radošajās darbnīcās un lekcijās, arhīvu materiālu digitalizēšana, aprakstu veidošana, līdzdalība izstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā koncepcijas izveidē un realizācijā. Pirmā pusgadā darbnīcas un lekcijas plānotas: 28.02., 27.03., 24.04., 29.05. Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā. 

2021. gada marts - oktobris: konference (Varšava, 2021) un publikācija (Varšava, 2021). 

Sadarbības partneri: Arton Foundation (PO), Office of Photography (HR), Centre for Contemporary Arts Ljubljana (SI). 

Pieteikšanās līdz 2020. gada 31. janvārim, sūtot CV un motivācijas vēstuli uz epastu: unwrittenstoriesllmc@gmail.com. Papildus iespējams pievienot savu radošo darbu portfolio, publikācijas u.tml. 

Atbildes par dalību projektā tiks izsūtītas līdz 10. februārim. 

Ja rodas papildus jautājumi par pieteikšanos, lūgums rakstīt Andrai Silapētere uz e-pastu silapetere@lcca.lv 


Foto: Margarita Ogoļceva
1 / 1