...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Aicinām kļūt par mākslas mediatoriem starptautiskā projektā, šoreiz gaidīsim tos interesentus, kuru tuviniekus ir skārusi demence.
Tiešsaistes izglītības programma
28.02.21

Māksla runā, jāmāk sadzirdēt. Ne vien apskatīt, bet saprast mākslu. Kļūsti par mākslas projektu un izstāžu mediatoru, lai iemācītos redzēt vairāk un tulkot mākslas darbu apslēptās dimensijas! Šoreiz aicināti atsaukties tie interesenti, kuru tuviniekus ir skārusi demence. Pieteikumus jāiesūta līdz šā gada 17. februārim.


Laikmetīgā māksla izaicina domāt, ceļ gaismā arī sarežģītas tēmas un ļauj iepazīt to cilvēku dzīvi un pieredzi, ar kuriem mēs ikdienā nesatiekamies. Lai veicinātu izpratni par laikmetīgo mākslu un rosinātu sarunas, ir nepieciešami palīgi – mākslas mediatori. Šoreiz īpaši aicinām atsaukties cilvēkus, kuru tuviniekus ir skārusi demence vai ir augsta motivācija, un kuri būtu gatavi iesaistīties šajā projektā un kļūt par mākslas mediatoriem. Turklāt, topošie mediatori sadarbībā ar jauno mediju mākslinieci Annu Priedolu veidos mākslas darbu, kas būs veltīts Latvijas senioru mentālajai veselībai un labklājībai. Desmit izvēlētie mediatori saņems bezmaksas apmācības un iespēju strādāt Latvijas Laikmetīgās mākslas centra organizētās izstādēs. 


Par projektu

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs un Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS piedalās starptautiskā projektā "Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna", kura mērķis ir paplašināt izpratni par laikmetīgo mākslu kā sabiedrību iesaistošu un sarunā balstītu radīšanas procesu, ņemot vērā vietējās sabiedrības vajadzības un aktualizējot tai būtiskas tēmas. Tas tiek īstenots četru valstu ietvaros, sadarbojoties piecām organizācijām: Somijas Kultūras fondam (Helsinki, Somija), Tallinas Pilsētas muzejam (Tallina, Igaunija), Tenstas Mākslas telpai (Stokholma, Zviedrija), Latvijas Laikmetīgās mākslas centram un Fondam atvērtai sabiedrībai DOTS (Rīga, Latvija).


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”.


Mākslas darbs

Katrā no projekta dalības valstīm taps mākslas darbs, māksliniekam sadarbojoties ar mākslas mediatoriem. Latvijā mākslas mediatori strādās ciešā sadarbībā ar jauno mediju mākslinieci Annu Priedolu, kopā veidojot mākslas darbu DAIRY DIARIES jeb PIENA DIENASGRĀMATAS kā audiovizuālas dienasgrāmatas un datu vizualizācijas, kurās tiks iepazīta un attēlota ar demenci sirgstošo senioru ikdiena un uztveres procesi, sociālpolitiskās realitātes un cilvēcisko attiecību interpretācija. Pievērsīsim uzmanību arī vēl vienai svarīgai tēmai – vai ir viegli būt senioram Latvijā, sevišķi ar kaut nelieliem kognitīviem traucējumiem. 


Anna Priedola (1988) ir Liepājā dzīvojoša un strādājoša māksliniece, kas ieguvusi maģistra izglītību Liepājas Universitātes studiju programmā “Jauno mediju māksla”. Savā radošajā darbībā māksliniece izvērš dažādus starpdiciplinārus mākslas projektus, bieži sadarbojoties ar vietējo sabiedrību vai tās grupām, pētot ilgtspējīgas attīstības problemātiku un patēriņa attiecību estētiku. Darbojas arī kā kuratore, pētot dabas koncepta interpretācijas un dabas pieredzes simulācijas iespējamību.


Kas ir mākslas mediatori?

Mākslas mediatori savā būtībā ir izstādes gidi, kas iedziļinoties konkrētajā mākslas projektā vai izstādē un balstoties katrs savā pieredzē, rosina ieinteresētos apmeklētājus uz sarunu par mākslas darbu un tā tēmu. Šie cilvēki asistē skatītājiem, izgaismo neredzamās dimensijas jeb “tulko” mākslas darbus, tādējādi bagātinot mākslas projekta vai izstādes apmeklējuma pieredzi, ļaujot no tā gūt vairāk.


Kas var pieteikties?

> Apmācībām aicināti pieteikties dažāda vecuma cilvēki (īpaši gaidīti ir cilvēki virs 65 gadu vecuma), kas ikdienā saskārušies ar demences diagnozi ģimenes vai tuvinieku lokā, ar dažādu profesionālo un starpkultūru pieredzi un izglītību, kas var nebūt saistīta ar mākslu. 

> Būtiska ir interese par mākslu un kultūras jautājumiem. 

> Iesaiste sabiedriskās aktivitātēs un / vai brīvprātīgā darba pieredze tiks novērtēta pozitīvi. 

> Izcilas komunikācijas spējas un svešvalodas (piemēram, angļu vai krievu valodas) zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību. 

> Desmit izvēlētajiem mediatoriem ir jāapņemas iesaistīties projektā laika posmā no 2021. gada marta līdz 2022. gada februārim, tai skaitā 5 dienas 2021. gada augustā, piedaloties mākslas mediācijas vasaras nometnē. Jābūt gataviem apmeklēt vismaz 80% izglītības pasākumu.


Mākslas mediācijas mācības

Mākslas mediatoru izglītības programma (2021. gada 1. marts – 31. decembris), kur 10 mēnešu laikā būs iespēja:

> gūt padziļinātu izpratni par mākslas mediāciju, sociāli iesaistošu mākslu;

> apgūt iesaistoša, uz vienlīdzību balstīta dialoga un iekļaujošas komunikācijas prasmes;

> piedalīties mākslas darba tapšanā kopā ar mākslinieci un mākslas darba mediēšanā ar daudzveidīgu auditoriju;

> būt daļai no starptautiska projekta – plašāka līdzīgi domājošu mediatoru un pārmaiņu veidotāju tīkla no partnervalstīm.

 

Mācību programma sastāvēs no 4 moduļiem: mākslas mediācija, māksla un sociālās pārmaiņas, daudzveidība un iekļaušana, kā arī konfliktu zona. Programmas ietvaros plānotas gan vietējo, gan starptautisko jomas vadošo ekspertu lekcijas, praktiskas aktivitātes un mājasdarbi. Visas nodarbības tiks organizētas tiešsaistē. Darba valoda būs latviešu un angļu, un vajadzības gadījumā tiks nodrošināts tulkojums.


Dalība projektā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināti visi ar studijām saistītie materiāli, kā arī tiešsaistes mācību rīki. Visas ceļa un izmitināšanas izmaksas, kas saistītas ar dalību mākslas mediācijas nometnē, kā arī neliela atlīdzība mākslas mediatoriem mākslas darba izrādīšanas procesā tiks segtas no projekta.

 

Mācību laika grafiks

1. Mācības paredzētas tiešsaistē un video formātā darba dienu pēcpusdienās un vakaros no 2021. gada 1. marta līdz 31. maijam – 13 nedēļas, vidēji 7 stundas nedēļā.

2. Ja epidemioloģiska situācija to ļaus, šī gada augusta pirmajā nedēļā Kuldīgā tiks organizēta mākslas mediācijas nometne. Starptautiska, pieredzes apmaiņu veicinoša nometne pulcēs 40 mediatorus no Zviedrijas, Igaunijas, Somijas un Latvijas.

3. Prakse: mākslas darba veidošana sadarbībā ar mākslinieci 2021. gada septembrī – decembrī.

4. Mākslas darba izrādīšanas braucieni uz citām Eiropas valstīm 2022. gada janvārī – februārī.


Pieteikšanās


Pieteikumi jāiesniedz elektroniski līdz 2021. gada 17. februāra 23.59 nosūtot uz e-pasta adresi mara@lcca.lv, e-pasta tēmā norādot “Pārmaiņu aģenti” vai pa pastu adresējot Mārai Žeikarei, Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010 (pasta zīmogs 07.02.2021.)


> Tiešsaistes intervijas: 17.02–28.02.2021. Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs un Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS pārstāvji pieteikumus izskatīs divu nedēļu laikā no pieteikuma iesniegšanas datuma.

Rezultāti tiks nosūtīti visiem pieteicējiem uz norādītajām e-pasta adresēm līdz 28.02.2021.


Pieteikumā ir jāietver:

- CV (vēlams, bet ne obligāts) vai neliels apraksts par sevi, minot vecumu, dzīvesvietu, valodu zināšanas un nodarbošanos;

- motivācijas vēstule, kurā jānorāda pamatojums darboties šajā projektā un sava pieredze ar cilvēku, kuru skārusi demence.

> Ja rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūgums sazināties ar projekta koordinatori Māru Žeikari, rakstīt uz mara@lcca.lv vai zvanīt – m. 29586893


Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs (LLMC) ir viena no vadošajām nevalstiskajām institūcijām, kas veicina un atbalsta Latvijas laikmetīgās mākslas attīstību. Īstenojot starptautiska un nacionāla mēroga mākslas notikumus, LLMC mērķis ir izglītot un iesaistīt Latvijas sabiedrību kultūras daudzveidības, iekļaujošas sabiedrības veidošanā un vairot kritiskas domas nozīmes izpratni. Institūcija nodarbojas ar pētniecību, jaunu darbu producēšanu un laikmetīgās mākslas arhīva veidošanu un uzturēšanu.


Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS ir nevalstiskā organizācija, kuras misija ir stiprināt demokrātijas kvalitāti un celt sarunu kultūru Latvijā. Līdztekus fonda darbība vērsta uz to, lai raisītu cilvēku interesi un līdzdalību sabiedriskajos un politiskajos procesos, kā arī radītu iesaistošu un iekļaujošu vidi diskusijām, sarunām un intelektuālajai zinātkārei. Fonds DOTS ir Sarunu festivāla LAMPA dibinātājs un rīkotājs.Mākslinieks Enno Halleks izstādē "Pārnēsājamās ainavas" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā Foto: Kristīne Madjare. Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs, 2018
1 / 1