...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Izstāde "Mobilais muzejs"
"Ēdnīca" (Korpusu cehs), Andrejsala
25.08.07 - 20.09.07

http://static.lndb.lv/lmc_texts/00452/5-2000-mobilais-muzejs-2007.pdf

Projekts fokusēts uz būtiskāko muzeja sastāvdaļu - kolekciju, kas ir kādas selekcijas, ko subjektīvu, ideoloģisku vai pragmatisku motīvu vadīts ir veicis kāds indivīds vai ekspertu grupa, rezultāts. Kā "muzejs bez sienām" vai kādas sistemātiskas mākslas darbu atlases rezultāts, kas pieejams plašākai publikai, ietekmē mākslas procesu un veido mūsdienu mākslas vēsturi? Šī tēma ir īpaši aktuāla, kad tiek strādāts pie Latvijas laikmetīgās mākslas muzeja un tā kolekcijas izveides.

Muzeja pamatmērķis ir veidot kolekciju, to saglabāt un padarīt pieejamu skatītājam. Jebkura kolekcija ir kādas selekcijas rezultāts, ko ir ietekmējusi laikmeta tendences, politiskā konjunktūra, mecenāta iegribas vai kāda indivīda subjektīvā izvēle. Muzejs savā ziņā kļūst par varas instrumentu, kas ietekmē vēstures rakstīšanu, tulkojot sava laika pieredzi un zināšanas mākslas darbu kolekcijā. Vai muzeju var ierindot līdzās tādām Fuko nosauktajām varas institūcijām kā slimnīca, skola un cietums ?

Var jau arī veidot imagināru muzeju, kā savā laikā aicināja darīt Andrē Malro vai arī ironiski komentēt muzeju kā institūciju veidojot "Ērgļu departamentu" Marsela Brothaera garā vai kā Marsels Dišāns - pagatavot viegli pārnēsājamu kasti, kurā savietot savu darbu replikas.

Izstāde "Mobilais muzejs" ir aicinājums māksliniekiem savos darbos pievērsties muzeja kolekcijas veidošanai vai nu veidojot savu piedāvājumu, vai komentējot kolekciju veidošanas principus, vai atsaucoties uz esošām muzeju kolekcijām. Izstādes tēma ir īpaši aktuāla patreizējā periodā, kad intensīvi tiek strādāts pie jaunā laikmetīgās mākslas muzeja un tā kolekcijas izveidošanas. Arī izstādes norises vieta Andrejsala - kalpo kā norāde uz plānoto muzeju.

Tēmas, kas saistās ar pieredzes tulkošanu un vēstures rakstīšanu muzeju kontekstā pašreiz ir aktuālas arī starptautiskajā mākslas vidē. Tādēļ izstādē aicināti piedalīties gan Latvijas, gan ārvalstu mākslinieki.

Korpusu cehā
Mākslinieki: Erki Kasemetss (Igaunija), grupa IRWIN (Slovēnija), Kristofs Perezs (Francija), Dženifera Bornsteina (ASV), Knute Vesters (Zviedrija), Leonards Laganovskis, Kristaps Ģelzis, Ivars Grāvlejs, Miks Mitrēvics, Anita Zabiļevska, Krišs Salmanis, Ēriks Božis, Evelīna Deičmane, teo Mersjē (Francija).

Projektu telpā "Ēdnīca"
Būtiska izstādes sastāvdaļa ir 90.gadu mākslas procesu dokumentācijas arhīvs, ko apkopojis Sorosa Mūsdienu mākslas centrs, kas savā laikā atbalstot laikmetīgās mākslas procesus un veicot atlasi, veidoja imagināra muzeja kolekciju.

Starptautiskais mākslas projekts "Mobilais muzejs" apskata muzeja lomu mūsdienu sabiedrībā globālā un lokālā kontekstā. Izstāde ir mēģinājums apzināt, kā "muzejs bez sienām" vai plašākai publikai pieejams kādas sistemātiskas mākslas darbu atlases rezultāts ietekmē mākslas procesu un veido mūsdienu mākslas vēsturi. Izstādes tēma ir īpaši aktuāla patreizējā periodā, kad intensīvi tiek strādāts pie jaunā laikmetīgās mākslas muzeja un tā kolekcijas izveidošanas. Arī izstādes norises vieta Andrejsala – kalpo kā norāde uz plānoto muzeju.

Projektu telpā "Ēdnīcā" būs apskatāma būtiska izstādes sastāvdaļa: "90. gadu mobilais muzejs" – Sorosa Mūsdienu mākslas centra–Rīga (SMMC–Rīga) materiālu retrospektīva, ka ir arī viens no Sorosa fonda Latvija 15 gadu jubilejas notikumiem. 

90. gados, kad par Latvijas laikmetīgās mākslas muzeju tika runāts nenoteiktas nākotnes izteiksmē, SMMC–Rīga bija tā institūcija, kas nodrošināja pilnvērtīgu laikmetīgās mākslas pastāvēšanu un procesu fiksēšanu, un tādejādi noteiktā veidā darbojās imaginārā muzeja lomā. 

"90. gadu mobilais muzejs" iepriekšējo desmitgadi Latvijas laikmetīgajā mākslā interpretē kā tranzīta laiku, tāpēc tā iekārtojums, ko veidojusi māksliniece Sarmīte Māliņa, atgādina vilciena atmosfēru. Tajā, līdzās dokumentācijām un atsevišķiem transformētiem fragmentiem no šīs desmitgades mākslas, "mobilais muzejs" iepludina arī šodienas mākslā arvien vairāk dominējošās tendences un "brīvā tirgus" domāšanu. Komentējot šodienas pieprasījumu, vairākiem darbiem veidotas parafrāzes un replikas "suvenīrmākslas" formātā – tie reproducēti un pastkartēm, maisiņiem, sērkociņu kastītēm un šķīvīšiem un pavairoti mājas DVD kolekcijām. 

"90. gadu mobilā muzeja" kulminācija būs mākslas darbu izsole – 4. septembrī Andrejsalā notiks vairāku izstādes eksponātu, 90. gados radītu mākslas darbu miniatūru šodienas versiju, ko radījuši paši darbu autori, vairāksolīšana. Tajā tiks izsolīti Ērika Boža, Andra Brežes, Kristapa Ģelža, Ievas Iltneres, Zaigas Putrāmas un Oļega Tillberga darbi. Pasākumu vadīs Eduards Liniņš, par muzikālo noformējumu rūpēsies Roberts Gobziņš. Tajā tiks demonstrēts arī SMMC–Rīga 5 gadskārtēja projekta "Opera" laikā realizētās Hardija Lediņa un Kaspara Rolšteina operas "Rolstein on the Beach" (1997) ieraksts. 

Starptautiskā mākslas projekta "Mobilais muzejs" programmu veidos arī Andrejsalas mākslinieku apvienību organizētie pasākumi: laikmetīgās mākslas izstāde "Showroom6: Matilde", ielu mākslas radošā darbnīca un izstāde "Vide", "Mobilie rokdarbi", fotoprojekts "Trip Ticket", Raivja Puriņa personālizstāde "Bandinieki", mobilas attēlu izrādāmās kabīnes "Foto Būda" un jocīgo velosipēdu – frīkbaiku parāde "Apokalipses jātnieki".

Šis projekts tiek īstenots Eiropas progresīvās kultūrpolitikas institūta projekta translate.Beyond Culture: The Politics of Translation ietvaros. Tas tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas Kultūra 2000 palīdzību. Komisija neatbild par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansētāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas Domes kultūras departaments, LR Kultūras ministrija, Sorosa fonds Latvija, ESprogramma "Kultūra 2000"

Atbalstītāji:  SIA "Jaunrīgas attīstības uzņēmums", žurnāli "Rīgas Laiks", "Studija", "Foto Kvartāls", "Veto Magazine", radio Naba 93.1 FM, TV24, portāli www.draugiem.lv, www.easyget.lv, www.hc.lv, www.uksus.net, www.alternative.lv, www.kultura.lv u.c

1 / 1