...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Renē Koha un Viljama Vecela izstāde "Atmiņu lāde"
LLMC Ofisa galerija, Alberta iela 13, Rīga
28.03.14 - 23.04.14

Piektdien, 28. martā, plkst. 18.30 Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LMC) Ofisa galerijā tiek atklāta vācu mākslinieku Renē Koha (René Koch) un Viljama Vecela (William Wetzel) izstāde „Atmiņu lāde”. Izstāde būs apskatāma līdz 2014. gada 23. aprīlim.

Renē Koha un Viljama Vecela darbi – instalācijas, zīmējumi un performatīvās intervences – tiek speciāli radīti katrai konkrētajai izstādīšanas vietai. Izstāde LMC Ofisa galerijā atspoguļo Rīgas pilsētu tās eiropeiskās vēstures kontekstā. Mākslinieki izmanto kultūras atmiņas mākslinieciskos tēlus un motīvus, kas apliecina vietas identitātes daudzveidīgo un pārnacionālo būtību. Vēsturiskie jūdu, kristīgās un pagāniskās mākslas motīvi viņu darbos akcentē to rašanās laikā pastāvošo savstarpējo mijiedarbošanos, krustošanos un savīšanos. Telpai īpaši veidotā instalācija (room-specific) ietver kā tiešas, tā netiešas atsauces uz Jaunajos laikos tapušo Johana Kristofa Broces etnogrāfisko zīmējumu, līdzās ar glezniecību romiešu katakombās, kā arī Toras ruļļu atribūtiku, baznīcu freskām un arhitektūras  elementiem.

Renē Kohs un Viljams Vecels dzīvo un strādā Berlīnē. Viņi absolvējuši Drēzdenes Mākslas akadēmiju profesores Ulrikes Grosārtas (Ulrike Grossarth) starpdisciplinārās mākslas meistarklasē. Pēc maģistrantūras studijām Drēzdenē Viljams Vecels studējis reliģiju un kultūru Humbolta universitātē Berlīnē,  savukārt Renē Kohs jūdaisma-kristietības attiecības Berlīnes brīvajā universitātē. Padziļināto studiju rezultātā mākslinieku interešu lokā ir nonākušas kultūras un attēla vēstures neviennozīmīgās, kā arī neizpētītās attiecības. 

Pēdējie abu mākslinieku kopīgi realizētie projekti par atmiņas kultūru un vēstures pretrunīgumu ir „Ziedu un putnu kamera” (Kammer der Blumen und Vögel) Drēzdenē 2011. gadā un attēli Jūdaisma studiju centram Berlīnē 2013. gadā (Bilder für das Zentrum Jüdische Studien).

Izstādes atbalstītāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, Gētes institūts, BNT. 

LMC Ofisa galerija ir atvērta katru darba dienu no plkst. 12.00 līdz 18.00; izstādes apskatāmas bez maksas. Adrese: Alberta iela 13 (7. stāvs), Rīga, LV-1010. 

1 / 1