en
  • Foto: Lita Millere

Survival Kit 13 izziņo pasākumu programmu "The Hearing Voices Café"

Festivālā Survival Kit 13, kas šogad norisināsies no 3. septembra līdz 16. oktobrim, sadarbībā ar Gētes institūtu notiks vērienīga pasākumu programma, kas pievērsīsies demokrātijas, vārda un izteiksmes brīvības jēdzienu izvērtēšanai Atmodas laika Latvijas, Ukrainas kara un mūsdienu politiskās dažādības kontekstā. “The Hearing Voices Café” programma iemājos festivāla ietvaros izveidotā pop-up kafejnīcā, kas sadarbībā ar “Borščs – vakariņas pie ukrainietēm” komandu būs atvērta visu festivāla laiku.


Nesenie notikumi Ukrainā un politiskā situācija Krievijā skaidri uzrāda nepieciešamību pēc sabiedrības, ko veido informēti un kritiski domājoši, sociālpolitiski aktīvi indivīdi, kas apzinās savu funkciju demokrātijas veidošanā. “The Hearing Voices Café” ir aicinājums uz kritisku ieklausīšanos un situācijas analīzi, pārdomātu un individuālu rīcību, iebilstot nereflektētai sekošanai, kā sekas mēs redzam šodienas Krievijas un Baltkrievijas politikā. Pasākumu programmu veidota, lai apzinātu lokālos un vēsturiskos demokrātijas stūrakmeņus – dažādas brīvības un atbrīvošanās formas, uzsverot kultūras un mākslas nozīmi demokrātiskas sabiedrības veidošanā un uzturēšanā gan vēsturiski, gan mūsdienās. Atceroties Atmodas laika pieredzi Latvijā un ņemot vērā šī brīža dzīvoto realitāti Eiropā, pasākumu cikls pievērsīsies problēmām un jautājumiem, kas saistīti ar demokrātijas dabu, politiski atbildīgu, brīvu un ētisku rīcību, kas saasinājušies Ukrainas kara kontekstā. Meklējot kopīgo un atšķirīgo laiciski un telpiski nošķirtajās pieredzēs, programma tiecas veidot iekšēji vienotāku sabiedrību un veicināt savstarpēju sapratni, iesaistot dialogā gan dažādām paaudzēm, gan tautībām, gan kultūrām piederīgos.


Pasākumu programmas un arī pop-up kafejnīcas nosaukums aizgūts no mākslinieces Doras Garsijas aizsāktā projekta, kas jau ticis realizēts daudzviet Eiropā un Ziemeļamerikā un iegūs jaunu formu festivāla Survival Kit 13 ietvaros. Latvijā īstenotais “The Hearing Voices Café” projekta modelis, kā kuratore ir jaunā filosofe Sofija Anna Kozlova, ietvers nevien īpaši veidotu “The Hearing Voices Café” pamatprogrammu ukraiņu kopienai Latvijā, bet arī plašāku formāli atšķirīgu pasākumu ciklu, ik nedēļu nodrošinot daudzveidīgu pieredzi dažādām vecuma, sociālās un etniskās piederības grupām.
Vairāk par “The Hearing Voices Café” projektu, tā vēsturi un tapšanu:


Ciešā sadarbībā ar mākslinieci Doru Garsiju, Latvijā “The Hearing Voices Café” pamatprogrammu īstenos mierrades, konfliktu risināšanas un nevardarbīgas komunikācijas procesu arhitekte, mediatore Ilze Dzenovska un ukraiņu māksliniece Marija Zenkova, veidojot piecu pasākumu ciklu Latvijā dzīvojošajiem ukraiņiem un draugiem, kurā latviešu un ukraiņu mūziķi un mākslinieki kopā ar projekta dalībniekiem caur radošu darbību pētīs noklusētās atmiņas un neizteiktos pārdzīvojumus un rūpes. Pamatprogrammas pasākumi notiks krievu valodā, nepieciešamības gadījumā nodrošinot arī tulkojumus ukraiņu vai angļu valodā.

Ja vēlies pievienoties “The Hearing Voices Café” kopienai vai arī Tev radušies kādi jautājumi, droši raksti mums uz sofija@lcca.lvKatru otrdienu no plkst. 14.00 festivālā notiks senioru rīti “Māksla mūžam”, kuros būs iespēja nevien klusākā un netraucētākā gaisotnē apskatīt Survival Kit 13 pamatizstādi, bet arī piedalīties īpaši apmācītu mākslas mediatoru vadītā ekskursijā, iepazīstot izstādē redzamos mākslas darbus, un pēcāk piedaloties kopīgā sarunā par redzēto, laikmetīgo un vēsturisko.


Savukārt svētdienās no plkst. 13.00 gaidāma ģimeņu rītu programma “Bērniem viss atļauts”. Katru svētdienu, izņemot 4. septembrī, ģimenēm būs iespēja kopā ar mediatoriem doties bērniem veidotā ekskursijā, kā arī piedalīties radošajā darbnīcā, ko katru nedēļu vadīs kāds cits mākslinieks, māksliniece vai pētnieks.
Ceturtdienās, piektdienās un sestdienās festivāls klausīties un piedalīties, pētot savu unikālo brīvību un brīvības izpratni, aicinās katru interesentu, piedāvājot plašu diskusiju, koncertu, kino un citu aktivitāšu programmu.


Papildus tam nevien pasākumu dienās, bet visā festivāla laikā darbosies restorāna “Borščs – vakariņas pie ukrainietēm” veidota pop-up kafejnīca, kurā varēs mieloties ar ukraiņu pavāru gatavotiem ēdieniem – kūkām un pīrāgiem – un pakavēties pie tējas vai kafijas krūzes.


Ar pilnu pasākumu programmu un notikumu aprakstiem vari iepazīties:


“Hearing Voices Café” projekts ir Gētes institūta projekts, kas tiek īstenots kā daļa no visaptveroša pasākumu kopuma ar VFR Ārlietu ministrijas mērķfinansējumu no 2022. gada budžeta papildinājuma Krievijas agresīvā kara Ukrainā seku mīkstināšanai.

Sadarbības partneri: Konrāda Adenauera fonds, ASV Vēstniecība Latvijā, Oleksandra Dovženko Nacionālais kino centrs, biedrība “Ascendum” un “Satori”.

Programmas kuratore: Sofija Anna Kozlova

Lasīt vairāk