...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
No 2020. gada 28. novembra līdz 2021. gada 7. februārim Latvijas Nacionālā mākslas muzejā būs skatāma izstāde “Neērtās pagātnes. Saistītās pasaules”, kas izgaismos neērtās, bieži noklusētās tēmas Baltijas un Austrumeiropas reģionā un pievērsīsies sarežģītajam 20. gadsimta mantojumam, kas, lai gan izstumts no kolektīvās atmiņas, joprojām ietekmē šodienas realitāti.

Pie neērtās pagātnes pieder gan vardarbīgi konflikti, traumatiski zaudējumi un to sekas, gan aizspriedumos balstīta citādā izslēgšana, nacionālistisko, sociālistisko, komunistisko režīmu un ideoloģiju mantojums, koloniālisma un holokausta vēsture, kā arī etnisko un citu minoritāšu marginalizēšana. Tomēr vienlaikus izstādes uzmanības centrā ir šodienas skatījums un izpratne par mūsu spēju ietekmēt sabiedriskos procesus un aktuālo realitāti. No aizmirstības izceļot ignorētus vai manipulētus faktus, izstādes mākslinieki runā par demokrātijas trauslumu mūsdienu populistisko un radikāli nacionālistisko politisko režīmu laikā.

Ko mākslas darbi var sniegt sāpīgo 20. gadsimta pieredžu atspoguļošanā? Kā pilnīgāk un godīgāk izstāstīt stāstus par šo pagātni, izgaismojot tās dažādos slāņus, izmantojot gan kritisku apziņu, gan empātisku izpratni? Kā nesenās pagātnes saprašanā mijiedarbojas personīgās un kolektīvās vēstures un atmiņas attiecības? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklē atbildes izstādes mākslinieki, pievēršoties pagātnes kompleksajam mantojumam. Tiecoties pārvarēt lokālās un nacionālās robežās, viņi aicina domāt par attiecībām starp sarežģītajām vēsturēm, to iespaidu un klātbūtni šodienā caur kopīgas vēstures un tā sauktās “daudzvirzienu atmiņas” perspektīvu, dialogu, saistību un solidaritāti starp dažādām neērtajām vēsturēm, kas bieži uztvertas savstarpēji izslēdzošās vai konkurējošās pozīcijās.

Izstādē tiks eksponēti Lias Dostlijevas un Andrija Dostlijeva, Vikas Ekstas, Kvīnsija Gario, Aslana Goisuma, Zuzannas Hercbergas, Jānas Kokko, Ulo Pikkova, Paulīnas Puķītes un citu autoru darbi, kas, mijiedarbojoties ar vizuālās antropoloģijas, dokumentāliem, arhīvu un mākslinieciskiem pētījumiem, skatītājus rosinās izzināt šīs neērtās pagātnes.

Izstādes kuratores ir Ieva Astahovska un Margareta Tali. Projekta publiskajā programmā notiks sarunas ar māksliniekiem, pētniekiem un vēsturniekiem par sarežģīto 20. gadsimta mantojumu, seminārs pedagogiem, kā arī radošās darbnīcas jaunākajai auditorijai.

Projektu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Fondation for Arts Initiative, Ādama Mickēviča institūts, Somijas laikmetīgās mākslas atbalsta fonds Frame.