en

#1 lasīšanas darbnīca kopā ar Rīgas biennāli

Pirmdien, 28.maijā, pulksten 18.00 Kaņepes Kultūras centrā Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Rīgas Starptautisko laikmetīgās mākslas biennāli uzsāks lasīšanas darbnīcu ciklu, kas būs veltīts laikmetīgajai mākslai. Ikviens interesents ir aicināts iesaistīties, lai kopīgi pētītu dažādus aktuālos jautājumus laikmetīgās mākslas kontekstā.

Lasīšanas darbnīcu mērķis ir veicināt interpretēšanas, salīdzināšanas un argumentēšanas prasmju attīstību. Ar nozīmīgu terorētiķu tekstu palīdzību tiks pētīti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi, individuālo lasīšanu papildinot ar neakadēmisku un neformālu diskusiju, kuras virzību noteiks paši dalībnieki.

Turpinot 2014.gadā "Latvijas Laikmetīgās mākslas centra Vakarskolas" aizsākto lasīšanas darbnīcu ciklu, mēs galvenokārt pievērsīsimies pirmās Rīgas biennāles tēmām: pārmaiņām un mūsu spējai tām adaptēties; transhumānisma un posthumānisma piedāvātajiem skatījumiem uz to, kas ir vai var būt cilvēks; neoliberālā kapitālisma transformācijām un to radītajām sekām cilvēku un sabiedrību dzīvēs. Lasīšanas darbnīcu tēmu lokā būs arī lokālās, reģionālās un globālās ģeopolitikas attiecības un to pārmaiņas. Visas lasīšanas darbnīcas vienos interese par to, kā šo dažādo pieredžu izprašanā piedalās laikmetīgā māksla.

Iesākot lasījumu ciklu, pirmajā darbnīcā lasītāji tiks aicināti pievērsties jautājumam par to, kādi ir laikmetīguma orientieri šodienas mākslā un kādu vietu tajā ieņem mākslas biennāles. Laikmetīgo mākslu šobrīd raksturo pretrunīgs stāvoklis - no vienas puses, atvērtība sociālajai un politiskajai realitātei, demokrātiskas, izglītojošas un uz sabiedriskām pārmaiņām vērstas prakses, taču, no otras puses, nespēja minētās pārmaiņas īstenot. Šī ambivalence – mākslas iesaistīšanās sabiedrībai būtiskos jautājumos, politiskā vai vides kritika, kas vienlaikus sadzīvo ar aktualizēto problēmu gluži atšķirīgo neoliberālo realitāti, – raisa gan ētiskus, gan estētiskus jautājumus.  

Pirmajā lasīšanas darbnīcā tiks analizēti sekojoši teksti: 

Keti Chukhrov, “On the False Democracy of Contemporary Art”. E-flux Journal #57. September 2014;

Pascal Gielen, “The Biennial a Post-Institution for Immaterial Labour”. Open, No.16. Art Biennial as a Global Phenomenon. Strategies in Neo-Political Times. Ed. Jorinde Seijdelthe. 2009, pp. 8 – 17.

Tekstus iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: readingworkshop2018@gmail.com

Lasīšanas cikls ilgs līdz 28.oktobrim, nākamo darbnīcu norises laiki tiks publiskoti atsevišķi. Darbnīcas pieejamas ikvienam interesentam; dalība pasākumos bez maksas.

Lasīšanas darbnīcu saturu veido mākslas zinātniece, kritiķe un kuratore Ieva Astahovska un RIBOCA1 publiskās programmas kuratore Zane Zajančkauska. 


Lasīt vairāk