en

#3 lasīšanas darbnīca kopā ar Rīgas biennāli

Trešdien, 4.jūlijā, pulksten 18.00 aicinām visus interesentus pievienoties 3.lasīšanas darbnīcai, kuras ietvaros pievērsīsimies antropocēnu laikmetam.

Pasākums norisināsies Latvijas Universitātes bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā vai pie Džeimsa Beketa instalācijas "Pilsdrupas" Kronvalda parkā (labu laikapstākļu gadījumā), ieeja bezmaksas.

#3 lasīšanas darbnīcas tēma:

Antropocēna laikmets: skatījuma maiņa un jaunu savienojumu meklējumi

Antropocēna laikmets tiek uzskatīts par laikmetu, kurā cilvēka, vai drīzāk – noteiktas cilvēku eksistences formas - ietekme uz zemi ir kļuvusi tik spēcīga, ka radījusi ievērojamas klimata pārmaiņas, izmaiņas jūrās, neskaitāmu sugu izzušanu. Klimata pārmaiņu, kapitāla un toksiskuma globālais raksturs ir motivējis dažādu jomu zinātniekus pārskatīt nošķīrumu starp dzīvo un nedzīvo, cilvēku un citiem zemes iemītniekiem. Ar Antropocēna laikmetu var saistīt arī radikālas izmaiņas tajā, kā uztveram vizuālu informāciju. Kā attēli piedalās pasauļu veidošanā? Kā attēli kļūst par veidu, kā domājam, kā attēli piedalās jauna veida zināšanu radīšanā?

Lasīšanas darbnīcā tiks analizēti sekojoši teksti:

Elizabeth A. Povinelli, “Geontologies: The Figures and the Tactics” e-flux journal #78 — december 2016

Irmgard Emmelheinz, “Images Do Not Show: The Desire to See in the Anthropocene”. Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies. Ed. H. Davis and E.Turpin, 2015, p.131-142

Tekstus iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: readingworkshop2018@gmail.com.

Lasīšanas cikls ilgs līdz 28.oktobrim, nākamo darbnīcu norises laiki tiks publiskoti atsevišķi. Darbnīcas pieejamas ikvienam interesentam; dalība pasākumos bez maksas.

Lasīšanas darbnīcu saturu veido mākslas zinātniece, kritiķe un kuratore Ieva Astahovska un RIBOCA1 publiskās programmas kuratore Zane Zajančkauska. Lasīšanas darbnīcas notiks latviešu vai angļu valodā, atkarībā no katras darbnīcas dalībniekiem.

Lasīšanas darbnīcu mērķis ir veicināt interpretēšanas, salīdzināšanas un argumentēšanas prasmju attīstību. Ar nozīmīgu terorētiķu tekstu palīdzību tiks pētīti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi, individuālo lasīšanu papildinot ar neakadēmisku un neformālu diskusiju, kuras virzību noteiks paši dalībnieki.

Turpinot 2014.gadā LLMC Vakarskolas aizsākto lasīšanas darbnīcu ciklu, Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle sadarbībā ar Latvijas Laikmetīgās mākslas centru lasīšanas darbnīcās galvenokārt pievērsīsies pirmās biennāles tēmām: pārmaiņām un mūsu spējai tām adaptēties; transhumānisma un posthumānisma piedāvātajiem skatījumiem uz to, kas ir vai var būt cilvēks; neoliberālā kapitālisma transformācijām un to radītajām sekām cilvēku un sabiedrību dzīvēs. Lasīšanas darbnīcu tēmu lokā būs arī lokālās, reģionālās un globālās ģeopolitikas attiecības un to pārmaiņas. Visas lasīšanas darbnīcas vienos interese par to, kā šo dažādo pieredžu izprašanā piedalās laikmetīgā māksla. 

Lasīt vairāk