en
  • Petra Bauer & Rebecka Thor, And All is Yet to be Done: The Grammar of Feminist Organising, 2018 Photograph from Women’s Gatherings in Sweden in the early 20th century

#5 lasīšanas darbnīca kopā ar Rīgas biennāli

Aicinām uz lasīšanas darbnīcu, kas veltīta feminisma tēmai – 16. augustā, plkst. 18.00 LU bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā (vai pie mākslinieka Džeimsa Beketa instalācijas 'Pilsdrupas' Kronvalda parkā)!

#5 lasīšanas darbnīcas tēma:

Feminisms kā ikdienas stratēģijas

Skaļi pieteikusi sevi 70. gados, feminisma kustība pēdējos gados šķiet dzīvīgāka nekā iepriekšējās desmitgadēs. Visuzskatāmāk to var ieraudzīt caur feministu protestiem dažādās valstīs visā pasaulē, kas uzstāj uz sieviešu reproduktīvajām un ekonomiskajām tiesībām vai aizsāk skaļi runāt par problēmām, par kurām līdz šim klusēts, panākot arī ievērojamu rezonansi. Feministi uzstāj, ka politiskās, sociālās, ekonomiskās un kultūras dzīves dažādos aspektos arvien nepieciešamas būtiskas izmaņas, lai mainītu līdzšinējo normatīvo sistēmu, kas joprojām lielā mērā balstās dzimtes nosacījumos. Feminismā “it kā bija revolūcija, tomēr arī nebija. To nevar saukt par neizdošanos, taču tas atsedz, ka patriarhālie, heteronormatīvie jeb dzimtē balstītie ieradumi, kas kultivēti gadsimtiem un ko veidojuši reliģiskie mīti, klusēšana un ekonomiskā dominance pār sievietēm, nav izgaisusi,” raksta poļu filozofe, feministe Eva Majevska. Tāpēc feminisms arī šodien nav vienpusēja pozīcija, bet joprojām tiek veidots, ietverot dažādas prasības un izvēles.

Lasīšanas darbnīcā tiks analizēti sekojoši teksti:

>Ewa Majewska, “Feminism Will Not Be Televised”. E-flux Journal #92, June 2018.

https://www.e-flux.com/journal/92/206022/feminism-will-not-be-televised/

>Silvia Federici, “Feminism and the Politics of the Common in and Era of Primitive Accumulation”. The Commoner, 2011.

Tekstus iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: readingworkshop2018@gmail.com.

Darbnīcas pieejamas ikvienam interesentam; dalība pasākumos bez maksas. 

Lasīt vairāk