en
  • Kerstin Hamilton Zero Point Energy, 2016 (still) Single-channel video, colour, sound, 18’ 39”

#7 lasīšanas darbnīca kopā ar Rīgas biennāli

Trešdien, 12. septembrī, plkst. 18.00 aicinām uz septīto lasīšanas darbnīcu : Laika sistēmas starp nākotni, pagātni un vēsturisko atmiņu.

Vieta: Kristapa Morberga rezidence, Z.A.Meierovica bulvārī 12

Hronotops, laiktelpas aspekts, ir viena no kultūras pamatstruktūrām. Metaforiski to varētu dēvēt par kultūras termometru. Tradīcijā ietverto kultūru laiku nereti raksturo kā ciklisku, savukārt laikmetīgā kultūra rit lineāri – tas arī skaidro paātrinājuma sajūtu, ko mēs piedzīvojam. Zinātniskā fantastika, kuru iedvesmojusi relativitātes teorija un kvantu mehānika, radusi citas, radošas iespējas laika ritējumam, vispirmām kārtām jau tā izmainīšanai. Amerikāņu zinātniskās fantastikas rakstniece Ursula Le Gvina savā darbā "Šoubiju stāsts" uzrāda vienu šādu iespēju, kas tradicionālo stāstniecību – ikviena radīšanas mīta pamatmetodi – savieno ar problēmām, ar kādām zinātnei būs jāsaskaras nākotnē, kad tā, jādomā, lūkos pārsniegt gaismas ātrumu. Taču, kā apgalvo pati Le Gvina, zinātniskā fantastika ir tikai tagadnes metafora. Tas skaidri parādās Pjēra Norā rakstā "Starp atmiņu un vēsturi", kur šis franču vēsturnieks apgalvo, ka historiogrāfijas – vēstures vēstures – attīstība liecina par plaisu, kāda izveidojusies starp atmiņu, kas reiz bija mūsu kopīgo vērtību nesēja, un historizētās atmiņas apzināšanās, kas nozīmē visu arhivēt, tā vietā, lai atcerētos, kas svarīgs. 

Lasīšanas darbnīcas dalībnieki aicināti pirms tam iepazīties ar sekojošiem tekstiem:

Ursula K. Le Guin "The Shobies’ Story"

Pierre Nora "Between Memory and History"

Tekstus iespējams saņemt, rakstot uz e-pastu: readingworkshop2018@gmail.com.

Lasīšanas darbnīca notiek angļu valodā, dalība bez maksas.


Lasīt vairāk