...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

"LMC vakarskolas" ceturtā darbnīca - "piesavināšanās" stratēģijas laikmetīgajā mākslā
LLMC Ofisa galerija, Alberta iela 13, Rīga
11.02.14

Otrdien, 11. februārī, plkst. 18.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs aicina uz ceturto lasīšanas darbnīcu. Šīs darbnīcas tēma – apropriācijas jeb „piesavināšanās” stratēģijas laikmetīgajā mākslā.

Tēlu un attēlu „reciklēšana” laikmetīgajā mākslā kļuvusi par nozīmīgu izteiksmes līdzekli jau kopš 80. gadiem, kad tā manifestēja t.s. kritiskā postmodernisma aktuālos jautājumus („Mēs neesam pirmavotu, bet nozīmes struktūru meklējumos,” rakstīja amerikāņu kritiķis Duglas Krimps (Douglas Crimp)). Šodienas mākslā tā arvien ir plaši izmantota stratēģija, tomēr tagad tā ir citu interešu vadīta darbošanās; mākslinieki šodien izmanto jau esošus darbus un materiālus, veidojot aktīvu dialogu ar dažādām laiktelpām. Piemēram, mākslas kritiķis Jans Fērvorts (Jan Verwoert) apropriācijas jautājumam pievēršas caur laikmetīgās mākslas vēstures un aktuālās mākslas attiecībām, izmantojot jēdzienu „piesaukšana”. Savukārt kurators un teorētiķis Nikolā Burjo (Nicolas Bourriaud) šodienas māksliniekus salīdzina ar dīdžejiem, kas reproducē un pēc subjektīviem principiem interpretē iepriekšradītus „kultūras produktus”, pārradot arī pašu mākslu no objekta par darbību, „kas ražo attiecības ar pasauli un tādā vai citādā formā materializē šīs attiecības telpā un laikā”. 

Pirms lasīšanas darbnīcas aicinām iepazīties ar šo materiālu (tekstus iespējams saņemt, rakstot uz epasta adresi ieva.ast@gmail.com):  

- pamatteksts: Jan Verwoert, Apropos Appropriation: Why stealing images today feels different // Art & Research. A Journal of Ideas, Contexts and Methods, 2007;

- papildus teksts: Nicolas Bourriaud. The Use of Forms // Postproduction, 2002. 

 

„LMC vakarskolā” tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Apvienojot teorētisku un praktisku darbošanos, cikls piedāvā iespēju vingrināt kritiskās domāšanas, analīzes, argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Kopumā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas; cikls norisināsies līdz 2014.gada martam. Darbnīcas vada Ieva Astahovska un Kārlis Vērpe.

„LMC vakarskolas” vadītāji interesentus aicina apmeklēt visas lasījuma cikla darbnīcas, tomēr ir iespējams pievienoties tām arī neregulāri. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki tiek aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi.  Dalība – bezmaksas. Nodarbības notiek Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā - Alberta ielā 13, 7. stāvā.

Satura un tēmu ziņā katra lasīšanas darbnīca ir veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – mākslas institucionālisms un tā kritika, postkoloniālisms, feminisms, līdzdalības stratēģijas mākslā u.c. Katra no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Alena Badjū (Alain Badiou), Žaka Ransjēra (Jacques Ranciere), Klēras Bišopas (Claire Bishop), Lūsijas Lipardas (Lucy Lippard), Hansa Beltinga (Hans Belting) u.c. esejām.