...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

„LMC vakarskolas” lasīšanas darbnīca par laikmetīgo mākslu un tās „ekosistēmām”
LLMC Ofisa galerija, Alberta iela 13, Rīga
25.11.14

25. novembrī, plkst. 18.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā notiks „LMC Vakarskolas” ceturtā lasīšanas darbnīca, kas veltīta mākslas un starpdisciplinaritātes jautājumiem, tās savienībai ar plašākiem zināšanu laukiem jeb „ekosistēmām”. Tēma izvēlēta, turpinot refleksiju par citiem notikumiem, ko novembrī aktualizē Latvijas laikmetīgās mākslas centrs: diskusiju „Mācoties no citiem. Laikmetīgā māksla un zinātne”, kā arī mākslinieka Jāņa Filipoviča izstādi „Пчеловек/Pčelovek".

“[Šodien vajadzētu rast] plašāku skatījumu, savienību starp mākslu un dzīvi, jaunu materiālismu un zinātniskiem pētījumiem, lai būtu iespējams apvienot mākslas formas un dzīvības formas, dalīties arhitektūras un radošajās zināšanās ar bitēm un taureņiem, un bebriem, ar baktērijām un mikrobiem, ar eikariotu šūnām un datorprogrammām. Savīt alkas, jutīgumu un spējas saskaņā ar mikrokosmisko pasauli mūsu ķermeņos un makrokosmisko “sfēru mūziku” daudzsugu dimensijā, ietverot vārdā “mēs” visas justspējīgās būtnes.” (Karolīna Kristova-Bakardžijeva, dOCUMENTA 13 kuratore)

Laikmetīgās mākslas kontekstā mākslinieki un teorētiķi tiecas problematizēt nošķīrumu starp dabisko un mākslīgo, gan sapludinot mākslu un dzīvi, gan arī paplašinot mākslas lauku ar citām zināšanu ieguves un interpretācijas jomām. Tās parādās ne tikai tematiskā, praktiskā un metodoloģiskā – t.s., starpdisciplinārā – sadarbībā, bet arī veidā, kā domāt par mākslas “ekosistēmu”, par tajā iekļaujamajām praksēm un priekšmetiem un to izstādīšanas veidiem. Vai mūsdienu mākslā iespējams runāt par savveida “atgriešanos pie dabas”, par jaunu ekoloģisku apziņu? Pēc kādiem kritērijiem izvērtēt dažādu disciplīnu mijiedarbībā eksistējošas mākslas norises?

Lasīšanas darbnīcas teksti:

  • Carolyn Christov-Bakargiev “Worldly Worlding: The Imaginal Fields of Science/Art and Making Patterns Together” (2014);
  • T. J. Demos “The Politics of Sustainability: Art and Ecology” (2009)

Interesenti tekstus var saņemt, rakstot uz: ieva.ast@gmail.com . Darbnīcu moderēs mākslas zinātniece Ieva Astahovska un mākslas kritiķis Valts Miķelsons.

„LMC vakarskolas” cikla pamatā ir aktuālu laikmetīgās mākslas norišu iepazīšana, lai stiprinātu kritiskās domāšanas un diskusijas attīstību Latvijas mākslas vidē. Tajā tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Otrajā sezonā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, dokumentālo filmu seansus, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas, kas norisināsies līdz 2015. gada pavasarim.

Katra lasīšanas darbnīca būs veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – aktīvismam un mākslas sociālpolitiskai atbildībai, centra un perifērijas pozīcijām, atmiņas un arhīvu kontekstam, globālās mākslas apritei, kuratoru praksēm un pieejām, izstāžu politikai, mākslas izglītībai. Ikviena no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Borisa Groisa, Granta Kestera, Italo Kalvino, Rema Kūlhāsa, Frederika Džeimsona, Jensa Hofmana, Ūtes Metas Baueres esejām.

Dalība „LMC vakarskolā” ir bez maksas, un tajā aicināti apmeklēt esošie un topošie mākslinieki, kritiķi, kuratori, kultūras menedžeri, mākslas un humanitāro zinātņu studenti. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi. Tekstu un kritikas cikla kuratore ir mākslas zinātniece Ieva Astahovska. 

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.