...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

"LMC vakarskolas" septītā darbnīca - līdzdalības stratēģijas
LLMC Ofisa galerija, Alberta iela 13, Rīga
25.03.14

25. martā plkst. 18.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs aicina uz "LMC vakarskolas" septīto lasīšanas darbnīcu. Tās tēma – līdzdalības stratēģijas. Ja mākslas darbi no objektiem kļūst par notikumiem, kā skatītāja lomu modificē šī līdzdalība, sadarbība vai piedalīšanās?

Sociālas iesaistīšanās stratēģijas laikmetīgajā mākslā kopš 90. gadiem ir īpaši nozīmīgas, savā veidā tās kļuvuši par laikmetīgās mākslas lozungiem. Mākslas darbi „notiek” tikai tad, ja skatītāji tajā līdzdarbojas, piedalās, iesaistās. Nikolā Burjo (Nicolas Bourriaud) definētā „attiecību māksla”, Klēras Bišopas (Claire Bishop) „līdzdalības” mākslas aspekti, Marijas Lindas (Maria Lind) u.c. laikmetīgās mākslas spēlētāju analizētās „kopienu” un „sadarbības” taktikas kļuvušas par atslēgvārdiem šodienas mākslā. Ja mākslas darbi no objektiem kļūst par notikumiem, kā skatītāja lomu modificē šīs līdzdalība, sadarbība vai piedalīšanās? Vai un kādas ir atšķirības starp šīm dažādajām iesaistīšanās stratēģijām?

Pirms lasīšanas darbnīcas aicinām iepazīties ar šo materiālu (tekstus iespējams saņemt, rakstot uz epasta adresi ieva.ast@gmail.com):  

  • pamatteksts: Claire Bishop. The Social TurnCollaboration and Its Discontents //Artforum, Feb., 2006.
  • papildus teksts: Irit Rogoff. Looking Away – Participations in Visual Cultures // After Crticism. New Responces to Art and Performance, 2005.

Attēlā redzama britu mākslinieka Džeremija Dellera (Jeremy Deller) ierosinātā akcija „The Battle of Orgreave” (2001), kas noritēja kā vēsturiskās 1984. gada sadursmes starp ogļračiem un policistiem precīzs, sīki izplānots atdarinājums. Lai atkārtotā, rūpīgi inscenētā kauja saglabātu autentisko raksturu, tika pētīti arhīvi un dokumentālās liecības, turklāt viena trešdaļa no tās dalībniekiem bija tie, kas paši bija pieredzējuši aso sadursmi septiņpadsmit gadus agrāk.  Šo akciju savā tekstā „The Social Turn: Collaboration and its Discontents” analizē Klēra Bišopa (Claire Bishop). Viņa raksta: „The whole event could be understood as contemporary history painting that collapses representation and reality.” Džeremijam Delleram 2004. gadā tika piešķirta Tērnera balva. 

 

„LMC vakarskolā” tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Apvienojot teorētisku un praktisku darbošanos, cikls piedāvā iespēju vingrināt kritiskās domāšanas, analīzes, argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Kopumā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas; cikls norisināsies līdz 2014.gada pavasarim. Darbnīcas vada Ieva Astahovska un Kārlis Vērpe.

Satura un tēmu ziņā katra lasīšanas darbnīca ir veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – mākslas institucionālisms un tā kritika, postkoloniālisms, feminisms, līdzdalības stratēģijas mākslā u.c. Katra no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Alena Badjū (Alain Badiou), Žaka Ransjēra (Jacques Ranciere), Klēras Bišopas (Claire Bishop), Lūsijas Lipardas (Lucy Lippard), Hansa Beltinga (Hans Belting) u.c. esejām.

„LMC vakarskolas” vadītāji interesentus aicina apmeklēt visas lasījuma cikla darbnīcas, tomēr ir iespējams pievienoties tām arī neregulāri. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki tiks aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi.  Dalība – bezmaksas. Nodarbības notiek Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā - Alberta ielā 13, 7. stāvā.