...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

"LMC vakarskolas" šīs sezonas pēdējā darbnīca
LLMC Ofisa galerija, Alberta iela 13, Rīga
06.05.14

Otrdien, 6. maijā plkst. 18.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs aicina uz "LMC vakarskolas" šīs sezonas pēdējo, devīto lasīšanas darbnīcu. Tās tēma – mākslas kritika vs estētika. Vai mākslas kritika spēj iztikt bez estētikas?

Kā par mākslu būtu jāraksta? Viens no ceļiem būtu mēģinājums tekstā atsegt mākslas darba būtību. Šādi teksti paši bieži vien līdzinās drīzāk literāriem sacerējumiem, nevis teorētiskai analīzei. Tajos dominē valodas literārās kvalitātes, metaforas, spilgti apzīmējumi, kuru nozīme bieži vien nav skaidri nolasāma. Mūsdienās dominējošās mākslas domāšanas tradīcijās šāda pieeja bieži vien tiek skatīta kā nekritiska, jo mākslas loma tajā tiek reducēta vien uz skaistuma radīšanu, tās estētiskajām kvalitātēm. Kritiska mākslas refleksija iet roku rokā ar kritisku mākslu, tādu, kas aicina lasītāju/ skatītāju nevis baudīt, slīgt katarsē, bet gan domāt par sabiedrībā būtiskiem procesiem un rīkoties. Atklāts gan paliek jautājums, vai mākslas estētika patiesi vienmēr ir tik nekritiska un vai mākslas kritika spēj iztikt bez estētikas?

Pirms lasīšanas darbnīcas aicinām iepazīties ar šo materiālu (tekstus iespējams saņemt, rakstot uz epasta adresi ieva.ast@gmail.com):  

  • James Elkins, „What Happened to Art Criticism?” // The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2009.

 „LMC vakarskolā” tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Apvienojot teorētisku un praktisku darbošanos, cikls piedāvā iespēju vingrināt kritiskās domāšanas, analīzes, argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Kopumā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas; cikls norisināsies līdz 2014.gada pavasarim. Darbnīcas vada Ieva Astahovska un Kārlis Vērpe.

Satura un tēmu ziņā katra lasīšanas darbnīca ir veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – mākslas institucionālisms un tā kritika, postkoloniālisms, feminisms, līdzdalības stratēģijas mākslā u.c. Katra no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Alena Badjū (Alain Badiou), Žaka Ransjēra (Jacques Ranciere), Klēras Bišopas (Claire Bishop), Lūsijas Lipardas (Lucy Lippard), Hansa Beltinga (Hans Belting) u.c. esejām.

„LMC vakarskolas” vadītāji interesentus aicina apmeklēt visas lasījuma cikla darbnīcas, tomēr ir iespējams pievienoties tām arī neregulāri. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki tiks aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi.  Dalība – bezmaksas. Nodarbības notiek Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā - Alberta ielā 13, 7. stāvā.