...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

"LMC Vakarskolas" trešā darbnīca - kritiskā māksla
LLMC Ofisa galerija, Alberta iela 13, Rīga
13.12.13

Kritiskums mūsdienu mākslā ir gan aktīva mākslas/estētiska pozīcija darbībā, gan daļa no t.s. „zināšanu ekonomikas” jeb mākslas saistības ar teoriju un diskursivitāti. Kā norāda viens no šodien ietekmīgākajiem filosofiem Žaks Ransjē, kritiskā māksla tiecas radikalizēt skatītājus, modinot viņos apziņu par dominējošiem mehānismiem mūsdienu pasaulē. Tomēr attiecībā uz kritisko mākslu aktuāla ir dilemma: vai māksla patiešām var motivēt sabiedrību politiskiem procesiem un iedvesmot tos, kas jau ir iesaistījušies? Vai varbūt tieši otrādi – vai kritiskā māksla nepadara skatītājus nejūtīgus pret to, ko tā kritizē? Vai tās kritiskums nekļūst tikai par vēl vienu zīmju kopumu hiperreālajā zīmju un simulāciju pasaulē, kā to apraksta Bodrijārs (Jean Baudrillard), vēl vienu attēlu izrādes sabiedrībā, vēl vienu mākslas darbu nemateriālā darba pasaulē?

Pirms lasīšanas darbnīcas ieteicams iepazīties ar šo materiālu (tekstus iespējams saņemt, rakstot uz: ieva.ast@gmail.com):

Pamatteksts:

Jacques Ranciere, Problems and Transformations in Critical Art // Aesthetics and Its Discontents, 2009

Papildus teksts:

Chantal MouffeArtistic Activism and Agonistic Spaces, 2007.

 

„LMC vakarskolā” tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Apvienojot teorētisku un praktisku darbošanos, cikls piedāvā iespēju vingrināt kritiskās domāšanas, analīzes, argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Kopumā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas, kas norisināsies līdz 2014. gada martam.

Satura un tēmu ziņā katra lasīšanas darbnīca ir veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – mākslas institucionālisms un tā kritika, postkoloniālisms, feminisms, līdzdalības stratēģijas mākslā u.c. Katra no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Alena Badjū (Alain Badiou), Žaka Ransjēra, Klēras Bišopas (Claire Bishop), Lūsijas Lipardas (Lucy Lippard), Hansa Beltinga (Hans Belting) u.c. esejām.

„LMC vakarskolas” vadītāji interesentus aicina apmeklēt visas lasījuma cikla darbnīcas, tomēr ir iespējams pievienoties tām arī neregulāri. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki tiks aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi.  Dalība – bezmaksas. 

„LMC vakarskolas” nodarbības notiks Laikmetīgās mākslas centrā, Alberta ielā 13, 7. stāvā.