...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Notikumi

LLMC organizē dažādus laikmetīgās mākslas notikumus - gan izstāžu pavadošos pasākumus – ekskursijas, tikšanās ar māksliniekiem un kuratoriem, diskusijas, sarunu darbnīcas, radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, gan autonomus pasākumus – grāmatu prezentācijas, konferences, lekcijas, seminārus un simpozijus. LLMC rada un producē mākslas notikumus, kas rosina kritisku domāšanu, komentē, analizē un meklē mākslas saistību ar aktuālajiem procesiem sabiedrībā un reaģē uz izmaiņām globālajā mākslas telpā.