en
  • Inga Meldere "Straikere Zemene"

Akcija "Paņem priekšā mākslu!"

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs uzsāk akciju „Paņem priekšā mākslu!”, kuras ietvaros laiž klajā auduma maisiņu sēriju ar provokatīvu Latvijas laikmetīgās mākslas darbu attēliem. Reaģējot uz dažādu sabiedrības grupu un politiķu manipulēšanu ar šauri un patvaļīgi interpretēto „tikumības” jēdzienu, LLMC aicina piepildīt publisko telpu ar izaicinoša, necenzēta satura mākslas darbiem ikdienas aksesuāru veidā.


Pēdējā laika debates par grozījumiem Izglītības likumā un atsevišķu politiķu mēģinājumi cenzēt skolu izglītības programmu saturu balstās uz nespēju atšķirt māksliniecisko tēlainību no ikdienas realitātes, kā arī vāju izpratni par kultūras lomu demokrātiskā valstī. Tā dēvētās rupjības ir visu laikmetu kultūrās izplatīts mākslinieciskas izteiksmes līdzeklis, kas bieži vien norāda uz dažādām problēmzonām sabiedrībā un ko ir aplami vienkāršot kā aicinājumus uz vardarbīgu vai kā citādāk sociāli nepieņemamu rīcību. Izolējot no publiskās telpas jebko, kas neatbilst vāji definētajām tikumības vērtībām, ir pretrunā ar elementārām vārda brīvības un cilvēktiesībām. Ar akciju „Paņem priekšā mākslu!” LLMC pārstāvji un iesaistītie mākslinieki vēlas atgādināt, ka publisko telpu, kultūru un izglītību nedrīkst pakļaut subjektīvai izpratnei par tikumības normām, kas noved pie mākslinieciskās brīvības ierobežošanas un atsevišķu sabiedrības grupu diskriminācijas.

Akcijā „Paņem priekšā māklsu!” izmantoti mākslinieku Ivara Grāvleja, Maijas Kurševas, Miķeļa Fišera, Ingas Melderes, Kristiana Brektes, Andreja Strokina, Arņa Balčus darbi, kuros autori izmantojuši nenormatīvu leksiku, erotiskus tēlus un divdomīgus sižetus, kas norāda uz daudziem sastrēguma punktiem mūsu sabiedrībā un aicina pievērst uzmanību noklusētām un bieži vein neērtrām tēmām. Autoru loks akcijas laika gaitā tiks papildināts.

Pirms dažām nedēļām dzejniece un skolotāja Iveta Ratinīka saņēma aizrādījumu par Agneses Krivades dzejoļa "Svētīgi" analīzi latviešu literatūras stundā, tādēļ katrā auduma maisiņā atradīsiet arī šī dzejoļa izdruku latviešu valodā un kādā no tulkojumiem. Maisiņus par simbolisku samaksu no šodienas pēcpusdienas iespējams iegādāties Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā (Alberta iela 13, 7. stāvs), Kaņepes kultūras centrā, grāmatnīcā “Bolderāja”, festivālā “Skaņu mežs”.

Lasīt vairāk