...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Ceturtdien LMC norisināsies atvērtā saruna „Cik laikmetīga ir laikmetīgā māksla?”

21.02.13

Lai sasniegtu sarunai izvirzīto mērķi – izskaidrotu laikmetīgās mākslas jēdzienu, diskusijas vadītājs Kārlis Vērpe ir izvirzījis trīs vadlīnijas. Pirmā attiecas uz skaidrības ieviešanu vārda „laikmetīgs” lietojumā. Uz ko tas attiecas – laika periodu vai pašu mākslu? Vai mākslas laikmetīgumu nosaka laiks, kurā tā radīta, vai arī šīs mākslas specifika? Ja laiks – tad kopš kura laika laikmetīgā māksla ir sākusies un kāda varētu izskatīties tās nākotne? Vai būt laikmetīgam vairs maz ir laikmetīgi?

Tā kā atbilde tikai par labu laikmetīgā saistībai ar laiku mūs novestu pie atziņas, ka laikmetīgs ir viss, kas šajā laikā mākslas kontekstā ir ticis un tiek radīts, tad neizbēgami diskusijā tiks iesaistīta otra vadlīnija – mākslas specifikas, tās izpausmes iezīmju apspriešana. Kas ir tas, kas kādu mākslasdarbu ļauj saukt par laikmetīgu, bet citu – nē? Paralēli laikmetīga mākslasdarba pazīmju skaidrošanai, diskusijas dalībnieki tiks aicināti pārdomāt, vai laikmetīgs nozīmē ko jaunu, šim laikam, šodienas cilvēka vajadzībām atbilstošu, iepretim iepriekšējam kvalitatīvi nākamā vai pat augstākā pakāpē esošu u.tml.

Ar otro diskusijas vadlīniju cieši saistīta ir trešā – laikmetīgās mākslas (kultūr)politiskā loma. Saskaņā ar vairākām laikmetīgo mākslu pavadošām teorijām šādu lomu spēlē jebkurš jebkādā mākslas kontekstā, turklāt viens no laikmetīgas mākslas uzdevumiem ir šo lomu nemitīgi tematizēt un aktualizēt.

Saruna norisinās mākslinieces Ingas Erdmanes izstādes „Atzīstos, ka kļūdījos saskaitot. Sistēmas kļūda, krimināllieta Nr. 15890013311” ietvaros. Ekspozīcija ir apskatāma līdz 1.martam Laikmetīgās mākslas centra Ofisa galerijā, Alberta ielā 13, 7. stāvā. Ieeja izstādē un dalība diskusijā – bezmaksas.

Korneliuss Norbertuss Gijsbrehts. Acu apmāns: vēstuļu pakaramais ar pistoli un piederumiem, 1664 (gleznas fotoreprodukcija, autors Szilas)
1 / 1