en

Diskusija „Attēla valdzinājums mūsdienu kultūrā. Pēc Barta”

17. novembrī pulksten 18.00 „Punctummagazine.lv” un Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs aicina uz diskusiju „Attēla valdzinājums mūsdienu kultūrā. Pēc Barta”. Diskusija risinās Rolāna Barta simtgades pasākumu ietvaros, ko rīko laikmetīgās literatūras un filosofijas interneta žurnāls Punctummagazine.lv

Diskusijā „Attēla valdzinājums mūsdienu kultūrā. Pēc Barta” tiks izvirzīti jautājumi: vai Rolāna Barta piedāvātā attēla analīze ir aktuāla, skaidrojot "mītus" mūsdienu kultūrā? Vai viņa paustās idejas ir iesaistāmas pašreizējā mākslas diskursā? Kā nošķīrums starp "domīgo" fotogrāfiju un "rijīgo" kino skatāms masu kultūras kontekstā? u.c. Diskusijā, ko moderēs filosofs Artis Svece, piedalīsies kino zinātnieks Viktors Freibergs, komunikācijas pētniece Ilva Skulte un mākslas zinātniece Ieva Lejasmeijere. Norises vieta - LLMC, Alberta ielā 13.

Rolāns Barts (1915 – 1980) ir franču teorētiķis, semiotiķis un literatūras kritiķis, kurš bijis svarīga figūra strukturālismā un poststrukturālismā. Viņa eseju krājums „Mitoloģijas” atsedz
mītu struktūras ikdienas kultūrā, savukārt vēlīnajos darbos – „Camera lucida: Piezīme par fotogrāfiju”, „Teksta bauda” un citos uzsvērta personiskās pieredzes nozīme mākslas darba
interpretācijā. Viņa idejas bijušas nozīmīgas literatūras un vizuālo mākslu teorijās. Rolāns Barts ir Latvijā iecienīts autors, līdz šim latviešu valodā izdoti viņa darbi „Camera lucida.
Piezīme par fotogrāfiju” (LMC, 2006), „Sēru dienasgrāmata” (LMC, 2010), „Mitoloģijas” („Omia mea”, 2010) un „Teksta bauda” („Mansards”, 2012).

 Punctummagazine.lv ir interneta žurnāls, kas veltīts literatūras un filosofijas aktualitātēm, vēsturei un savstarpējam dialogam. Kopš savas darbības sākuma – 2014. gada pavasara –
žurnālā publicēti aptuveni 300 teksti, kurus veidojuši virkne pašmāju rakstnieku, kritiķu, tulkotāju, filosofu un citu humanitāro zinātņu pētnieku. Punctummagazine.lv šobrīd ir vienīgais
internetā pieejamais latviešu medijs, kura galvenās interešu jomas ir tieši literatūra un filosofija.

Lasīt vairāk