...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Laikmetīgās mākslas digitalizācijas projektam necerēti panākumi

14.11.12

Laikmetīgās mākslas digitalizēšanas projekta (Digitising Contemporary Art, saīsināti – DCA) projekta ietvaros līdz šim tikuši digitalizēti 12 834 mākslas darbi, kas ir par 30% vairāk nekā tika plānots. 

Laikmetīgās mākslas digitalizēšanas projekta (Digitising Contemporary Art, saīsināti – DCA) mērķis ir nodrošināt laikmetīgās mākslas darbu  pieejamību Eropas  kultūras mantojuma  vienotās digitālās piekļuves vietnē Europeana. Līdztekus mākslas darbu un nozīmīgu dokumentu  digitālo reprodukciju  radīšanai, projekta ietvaros tiek izstrādātas laikmetīgās mākslas digitalizācijas labas prakses vadlīnijas.

Latviju projektā pārstāv Laikmetīgās mākslas centrs (Rīga, www.lcca.lv), kas digitalizē 3900 vienības, kā arī organizē visa projekta rezultātu izplatīšanu.

Šī gada pavasarī projekts veiksmīgi sasniedza īstenošanas termiņa vidu, uzrādot ļoti labus rezultātus. Līdz šim tikuši digitalizēti 12 834 mākslas darbi, kas ir par 30% vairāk nekā tika plānots. Digitalizēto mākslas darbu autoru vidū ir tādi pazīstami mākslinieki, kā Barijs Flanagans, Stefans fon Hīne un Klāss Oldenburgs. 12 508 no  digitalizētajiem mākslas darbiem, līdz ar metadatiem, jau ir iekļauti projekta partneru kolekciju menedžmenta sistēmās, kas ir trīs reizes vairāk, nekā bija paredzēts šajā laika posmā. Līdz šim 2632 digitalizētās vienības tikušas ievietotas projekta partneru mājas lapās, kā arī novembrī uzsākta digitalizētā satura un metadatu  iekļaušana Europeana portālā. 

Laikmetīgās mākslas centrs projekta ietvaros sadarbojas ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, kas sniedz konsultācijas un nodrošina failu piegādi Europeana portālam, kā arī paplašina ar LMC kolekciju savu digitālo bibliotēku. Kopumā  plānots digitalizēt  vairāk nekā 1000 fotogrāfijas, aptuveni 1200 gleznas un zīmējumus, 120 video darbus, 850 diapozitīvus, 160 plakātus, kā arī apmēram 500 mākslas darbu katalogus un analītiskus rakstus mākslas periodikā, kas atrodami LMC datu bāzē. Darbu autoru vidū ir gan jauni mākslinieki, gan Latvijas kultūras ikonas (Māris Ārgalis, Boriss Bērziņš, Hardijs Lediņš, Jānis Pauļuks u.c.). Digitalizētās kolekcijas pieejamība internetā dos iespēju no jebkuras vietas pasaulē iepazīties ar Latvijas laikmetīgās mākslas centra datu bāzi un apskatīt augstas kvalitātes mākslas darbu reprodukcijas, izmantojot tās studiju un pētnieciskajā darbā. Pa teicoties DCA projekta partneru sadarbībai, veidojot kopīgas digitālās izstādes un saistītā veidā iekļaujot datus Europeana portālā, tiks vairota Latvijas mākslas atpazīstamība pasaulē.

Projekta pirmajos sešos mēnešos  (janvāris – jūnijs 2011) DCA konsorcijs veica rūpīgu dažādo mākslas institūciju situācijas un kolekciju stāvokļa izvērtējumu. Ņemot vērā izvērtējuma rezultātus, labākos prakses piemērus, ekspertu ieteikumus un tehnisko atbalstu, tika radīts projekta kopējais digitalizācijas plāns. Balstoties uz to, katrs projekta partneris izstrādāja atsevišķu sava krājuma digitalizācijas plānu, norādot vēlamos kvalitātes parametrus un satura specifikāciju. Tikai pēc plānošanas perioda noslēguma 2011. gada jūlijā tika sākts darbs pie mākslas darbu digitalizācijas, kas turpinās līdz šai dienai.

Paralēli digitalizācijas procesam, projekta ietvaros tika rīkotas apmācības par metadatu shēmām, failu formātiem un kodeku standartiem, kā arī XML eksportu, vārdnīcām,  ilgstošas saglabāšanas stratēģijām,  agregācijas procesiem un autortiesību jautājumiem. Tikušas publicētas arī profesionāļiem paredzētas laikmetīgās mākslas digitalizācijas un digitālā arhīva uzglabāšanas vadlīnijas, kas balstītas projekta partneru pieredzē un veiksmīgāko prakses piemēru izvērtējumā. DCA mājas lapā (www.dca-project.eu) regulāri tiek publicētas intervijas ar projektā iesaistīto institūciju pārstāvjiem, dodot plašāku ieskatu dažādos, ar digitālo kolekciju radīšanu saistītos jautājumos. Turpat iespējams iepazīties ar digitalizācijas vadlīnijām un citu projekta dokumentāciju.

Vispārīga informācija par DCA projektu

DCA projekta mērķis ir palielināt laikmetīgās mākslas kā būtiskas Eiropas kultūras daļas, pieejamību internetā un veicināt plašākas sabiedrības interesi par laikmetīgās mākslas procesiem. Līdz 2013. gada jūlijam 21 Eiropas mākslas institūcija projekta ietvaros plānojusi digitalizēt aptuveni 27 000 laikmetīgās mākslas darbu un 2000 kontekstuālos dokumentus, kuri būs pieejami caur Europeana portālu.

Projekta tiešais rezultāts būs mākslas darbu un dokumentu digitālo reprodukciju radīšana, kā arī  sīkattēlu un metadatu iekļaušana Europeana portālā. Līdz ar to DCA projekts pievienos Europeana datu bāzei kultūras mantojuma daļu, kura līdz šim portālā tikusi maz pārstāvēta. Digitalizēto darbu kopums būs pieejams arī caur projekta partneru mājas lapām un viens no projekta mērķiem ir atbalstīt laikmetīgās mākslas instititūciju augošo interesi par kolekciju izvietošanu internetā.

DCA projekta vidējā termiņā un ilgtermiņā paredzamie rezultādi ir dažādi – digitalizējot mākslas kolekcijas, DCA ne tikai paplašinās to pieejamību, bet arī sniegs atbalstu mākslas krātuvēm kolekciju glabāšanā. Augstas kvalitātes digitālās reprodukcijas  palīdzēs izvairīties no mākslas darbu nolietošanās, bojājumiem vai zaudējumiem, lietojot mākslas darbu oriģinālus, īpaši, ja runa ir par trausliem objektiem, zīmējumiem vai citiem darbiem uz papīra.