en

Lekcija "Par stila vietu: Jauns skatījums uz mākslas un socialitātes attiecībām"

Lekcija “Par stila vietu” lielā mērā balstīsies uz Inas Blūmas neseno grāmatu “Par stila vietu. Māksla, socialitāte un mediju kultūra” (Sternberg Press, Ņujorka, 2007), kas attīsta Nikolā Burjo attiecību estētikas konceptu caur stila jēdzienu. 

Lekcijai sekos paneļdiskusija, kurā piedalīsies mākslas vēsturniece Stella Pelše, kuratore Raela Artela un kultūrkritiķis Kaspars Vanags.

Ina Blūma: “Šajā lekcijā es iepazīstināšu ar teorētisku un vēsturisku perspektīvu, kas ļauj “stilu” apskatīt nevis kā vēsturisku mākslas instrumentu vai metodi, bet gan kā sociālu telpu, kurā notiek vienošanās par parādības un sociālās identitātes attiecībām. Šis konteksts ir nozīmīgs, lai izprastu pēdējā laika mākslas sociālās iesaistes stratēģijas, un vienlaikus tas piedāvā jaunu veidu, kā aplūkot XX gadsimta avangarda un neoavangarda mākslas kustību darbību. Tālākā perspektīvā šis skatījums varētu būt noderīgs, lai fundamentāli pārlūkotu, kā “sociālais” tiek izprasts mākslā un mākslas kritikā.”

Ina Blūma ir profesore Oslo Universitātes Filozofijas, klasisko valodu, mākslas un ideju vēstures institūtā, kur viņa ieguvusi arī doktora grādu. Viņas izpētes tēmu loks ir saistīts ar modernisma un avangarda studijām, laikmetīgo mākslu un estētiku, īpaši fokusējoties uz mediju estētiku un starpdisciplināro praksi.  

Ina Blūma ir strādājusi par kuratori Nacionālajā Laikmetīgās mākslas muzejā Oslo (2000) un Henijas – Onstada muzeja Fluksusa/Starpmediju arhīvā (1988–1993), bijusi redaktore izdevumos Samtiden un NU: The Nordic Art Review un publicējusi daudz eseju par laikmetīgo mākslu un teoriju akadēmiskos žurnālos un grāmatās. Ina Blūma regulāri raksta arī populārajiem mākslas žurnāliem Frieze, Artforum, Parkett, Afterall un Texte zur Kunst.

Lasīt vairāk