...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

LMC projekta „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” (SSSR) noslēgums

16.12.14

Projekts „SSSR noslēguma posms” tika uzsākts 2014. gada decembrī un noslēgsies 2015. gada jūnijā. Septiņu mēnešu laikā tiks īstenotas dažādas kultūras aktivitātes, kas vērstas uz integrācijas procesu veicināšanu un pozitīvu integrācijas piemēru popularizēšanu Latvijas sabiedrībā kopumā.

Projekta ietvaros notiks vairākas radošās aktivitātes:

Radio NABA notiks vairāki autorraidījumus ar dažādu trešo valstu pilsoņu piedalīšanos, lai runātu par latīņu/afrikāņu mūzikas žanriem, kā arī par dzīvi Latvijā: saikni ar savu etnisko kultūru un priekšstatiem par šejienes kultūru. Sarunu centrā būs jaunā cilvēka – jaunpilsoņa izvēle.  Kāds ir bijis iemesls dzīvesvietas maiņai, kādā veidā jaunā dzīve Latvijā ir mainījusi, ietekmējusi cilvēka personību? Sarunas būs veidotas ciešā saistībā ar uzaicinātā cilvēka muzikālo gaumi.

Tiks veidots dokumentāls kino stāsts par Latviešu kultūras kanoniem no cittautieša skatījuma – tajā tiks pētītas un analizētas latviešu kultūras nozīmīgākās personības un viņu veikumus. Šī video filma, ko projekta autori iecerējuši veidot kā pilotprojektu iespējamai sērijai par latviešu kultūras nozīmīgākajiem darbiniekiem, tiks veltīta Krišjānim Baronam. Šī filma iecerēta kā eksperiments, kurš potenciāli var noderēt kā izglītojošs materiāls skolās, augstskolās, valodu un kultūrorientācijas kursos utt. Filmas režisore it Aija Bley, scenārija autore – Kristīne Briede, filmas literārā konsultante Ilva Skulte. Dokumentālās filmas pirmizrāde paredzēta 2015. gada pavasarī. Filma tiks prezentēta un izplatīta arī 4 Rīgas vispārizglītojošās skolās.

Projekta ietvaros tiks izveidots komikss, ar kura palīdzību ieceļotāji tiks iepazīstināti ar pamatvajadzībām, uzsākot dzīvi Latvijas sabiedrībā un cenšoties tajā integrēties. Ar humoristisku ainu palīdzību komiskā tiks atainotas dažādas sadzīves situācijas Latvijā. Komiksa veidošanā piedalīsies: radošais direktors Cezars Torres (meksikānis, kas Latvijā dzīvo jau vairākus gadus un piedalās dažādos radošos mākslas projektos), amerikāņu izcelsmes mākslinieks Eric Olive un Miks Duncis.

Projekta SSSR noslēguma posma ietvaros atkārtoti tiks izdots skolas vecuma bērniem paredzētās teātra izrādes „Kurts šmorē, lai atpūtinātu galvu” ieraksts DVD formātā.  Kampaņas ietvaros Skolēnu pils teātris „Zīļuks” viesosies 6 Rīgas skolās. Izrādē piedalīsies bērni vecumā no 9 līdz 17 gadiem, mudinot domāt par attieksmi pret līdzcilvēkiem: kā pieņemt  citādo sev blakus? Vai ir jābūt pieklājīgam un saprotošam pret līdzcilvēkiem, un cik viegli tas ir?

Atkārtoti tiks izdota iepriekšējā projekta posmā izveidotā kulinārijas grāmata “Dažādu garšu kulinārijas pulciņš”, kuras veidošanā piedalījās 15 Latvijā dzīvojoši, dažādu nacionalitāšu bērni. Sešās Rīgas skolās notiks “Garšīgās darbnīcas”, kuru laikā bērni gatavos kopīgu maltīti kopā ar kādu no izvēlēto recepšu autoriem. Darbnīcu mērķis ir iepazīstināt bērnus ar citu tautu kultūru mums līdzās. Grāmata bez maksas būs pieejama arī LMC bibliotēkā.

            Atkārtoti tiks izdota arī audio grāmata “9 Tautu pasakas”. Sešās Rīgas izglītības iestādēs notiks pasaku pēcpusdiena “Katra pasaka kaut ko Pasaka”, kuras laikā bērniem tiks atskaņota klausām grāmata, kas vēstīs par kultūru dažādību mums līdzās. Bērni dāvanā saņems audio grāmatu. Pārējie materiāli tiks izplatīti Rīgas bibliotēkās, skolās un mazākumtautību biedrībās.

Iesaistot 15 latviešu un 15 citu tautību bērnus un jauniešus, tiks izveidota Teātra radošā darbnīca “Divas valodas – Viens stāsts”. Nedēļu ilgajā nometnē-darbnīcā bērni pievērsīsies trīs nozīmīgu autoru mantojumam – Raiņa, Aspazijas un Puškina darbiem. Darbnīcu vadīs Laura Paegle (ilggadējā teātra Zīļuks režisore) un Anfija Romānova. Darbnīcas mērķis ir noskaidrot, kādā veidā šo atšķirīgo literātu darbi jauniešiem var iemācīt kopīgas vērtības? Kā dažādu nacionalitāšu pārstāvji var sanākt kopā un caur vienu kopīgu uzdevumu – izrādes veidošanu – iepazīties, saprasties un sadraudzēsies? Radošās darbnīcas teātra iestudējuma prezentācija notiks Rīgas Skolēnu pilī 2015. gada jūnijā, papildinot Rainim un Aspazijai veltītā kultūras gada programmu.

Jau ceturto gadu LMC konceptuāli strādā pie integrācijas jautājumu aktualizēšanas Latvijā. Tādēļ projekta ietvaros tiks izdots projekta „SSSR” aktivitāšu apkopojums un to analīze. Rakstu krājums tiks izdots nelielā apjomā un būs domāts integrācijas politikas ieviesējiem, valsts, pašvaldību iestādēm un nevalstiskajām organizācijām. Raksta krājuma elektroniskā versija būs pieejama LMC mājaslapā.

Kopīgas integrācijas politikas veidošanas aktivitātes ietvers arī apmācību ciklu, ko vadīs NVO eksperte Inese Voika, pielāgojot starptautiski atzītus materiālus dialoga un imigrantu integrācijas veicināšanai. Pavasarī notiks noslēguma seminārs, kas pulcēs apmācību dalībniekus un dažādu etnisko kopienu pārstāvjus, kā arī pilsoniski aktīvus cilvēkus, integrācijas politikas veidotājus, īstenotājus, kopīgi meklējot atbildes un risinājumus. Semināra materiāli un I. Voikas pētījumi būs pieejami arī LMC mājaslapā.

Integrācijas projektus „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” LMC sāka ieviest jau 2012. gadā. Visu projektu uzdevums ir veicināt toleranci un vienotību, dialoga veidošanos starp uzņemošo sabiedrību un „jaunpienācējiem” un nepilsoņiem. Projekta vadītāja Līga Puriņa – Purīte uzsver: „Integrācija ir divvirzienu process, kas prasa abpusēju attieksmi un vēlmi. Tā nav vienas grupas pārstāvju mehāniska iekļaušana sabiedrībā, tādēļ ikviena aktivitāte mūsu projektā ir vērsta uz to, lai sekmētu abu sabiedrības pušu integrāciju. Visas aktivitātes projekta ietvaros tiek organizētas ar mērķi veicināt trešo valstu valstspiederīgo, it sevišķi mazāk aizsargāto grupu - sieviešu, bērnu un senioru, iesaisti uzņemošajā sabiedrībā, aktīvu līdzdalību un kvalitatīvu integrāciju Latvijā.”

Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts (25%).