...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Meistardarbnīcas laikmetīgās mākslas iepazīšanai bērniem un jauniešiem
Valmieras vasaras teātra festivāls, Valmiera
08.08.21

Laikmetīgās mākslas meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem šī gada Valmieras vasaras teātra festivāla laikā notika no 3. līdz 8. augustam, kur nedēļas garumā darbojāmies, bijušās Valmieras katlumājas teritorijā un Valmieras koncertzālē, piedāvājot 7 dažādas radošas meistardarbnīcas laikmetīgās mākslas iepazīšanai. 


Meistardarbnīcas vadīja spilgti, šobrīd aktīvi strādājoši Latvijas mākslinieki un tās bija piemērotas dažādu vecumu bērniem un jauniešiem! Dalība visās meistardarbnīcās bija bez maksas!


 VIDEO: Laikmetīgās mākslas darbnīcas Valmieras vasaras teātra festivālā 2021


No 6. līdz 8. augustam, ar deviņām izrādēm bērniem, pusaudžiem un viņu vecākiem notika 6. Valmieras vasaras teātra festivāls un šī gada izvīrzītā tēma “Pasaule cita acīm”. Ar šī gada programmu, kas veltīta bērnu / jauniešu auditorijai un ģimenēm kopumā, festivāls vēlas veicināt sabiedrības saliedētību, empātiju un savstarpējo iecietību, kas īpaši svarīga laikā, kad dažādi informācijas lauki, sociālie burbuļi un nepārvarama vara grauj mierīgu līdzāspastāvēšanu.


Atbilstoši šī gada festivāla izvirzītajai tēmai “Pasaule cita acīm”, meistardarbnīcu ietvaros, brīvā atmosfērā bērniem un jauniešiem tiks sniegta iespēja būt radošiem, līdzdalīgiem un meklēt risinājumus ārpus ierastajām shēmām un skolu izglītības programmām, akcentējot empātijas un savstarpējās iecietības nozīmi bērnu un jauniešu vidū.


Laikmetīgā māksla nepiedāvā gatavas atbildes uz notiekošo, taču atsedz alternatīvus veidus, kā palūkoties uz problēmām mums apkārt, aicina jautāt, domāt, būt kritiskiem un atvērtiem dažādajam, iedrošināt uz pārmaiņām, vienlaikus veicinot sabiedrības iesaisti pilsētas attīstībā, rosinot kritisko domāšanu un audzinot sociāli aktīvu un atbildīgu sabiedrību.


Meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem norisināsies bijušās Valmieras katlumājas teritorijā, Rīgas ielā 25, kā arī Valmieras koncertzālē, Leona Paegles ielā 10. Vienas radošās darbnīcas ilgums no divām līdz sešām stundām.


PROGRAMMA

Meistardarbnīcu norises laiki, tēmas un mākslinieki


> Otrdiena, 3. augusts pl. 12.00 <

Darbības zīmējumu meistardarbnīca LIEC MANI MIERĀ! jauniešiem (14 – 17 gadi) kopā ar mākslinieci Andu Lāci

Gleznotāja un performanču māksliniece savā meistardarbnīcā, izmantojot performances mākslas paņēmienus un elementus, kā arī turpinot lielformāta darbības zīmējuma metodi, kopā ar jauniešiem strādās ar kustību, krāsu un sarežģītu pieredžu pārrakstīšanu (pārgleznošanu). Darbnīca bez priekšzināšanām! Visi darbnīcai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti.

Dalībnieku skaits: 10.


> Trešdiena, 4. augusts pl. 12.00 <

Laikmetīgās mākslas eksperimentu darbnīca CITI REDZĒS, KA UZTRAUCOS bērniem un jauniešiem (8 -15 gadi) kopā ar mākslinieci Evu Vēveri

Vizuālā māksliniece laikmetīgās mākslas eksperimentu darbnīcas ietvaros izvēlējusies tēmu, kas saistīta ar trauksmes sajūtu un uztraukšanos. Tēmas izvēli skaidro pati māksliniece: “Šis gads iezīmējis jaunu trauksmes līmeni ar ko jātiek galā - saistībā ar globālo situāciju, digitalizāciju, ierobežojumiem.” Māksliniecei šobrīd ir aktuāli strādāt ar teksta pārvēršanu objektos, šī metode tiks integrēta arī darbnīcā, secīgi piedāvājot 5 dažādus radošus procesus - eksperimentus, katrs no tiem saistīts ar kādu konkrētu tehniku un ar trauksmes sajūtu saistītu tēmu - izolācija, informācija, transformācija, līdzsvars u.c. Pieci uzdevumi dažādā intensitātē ļaus mijiedarboties ar papīru un materialitāti - no pavisam trauksmainiem veidiem - plēst, ņurcīt, burzīt, griezt, līdz kontrolētākām un mierpilnākām darbībām – līmēt, locīt, veidot, darboties ar tekstu un attēlu. Visi darbnīcai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti.

Dalībnieku skaits: 20.


> Ceturtdiena, 5. augusts pl. 12.00 <

 Performatīva foto pastaiga – radošā darbnīca MĒS NO CITAS PLANĒTAS! jauniešiem (10 -16 gadi) kopā ar mākslinieci Viku Ekstu

Vizuālās mākslinieces foto pastaigā – radošajā meistardarbnīcā tiks dota iespēja doties performatīvā pastaigā pa Valmieru, tāpēc jau iepriekš aicinām dalībniekus padomāt par savām mīļākajām vietām pilsētā. Darbnīcā tiks izmantota vienas minūtes skulptūras metode - sadaloties grupās un izmantojot dažādus materiālus, kā arī viens otru kā modeļus, jauniešiem būs iespēja radīt tēlus, domājot par nodarbībā izvirzīto tēmu. Tēli tiks fiksēti fotogrāfijās. Visi darbnīcai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti.

Dalībnieku skaits: 10.


> Piektdiena, 6. augusts pl. 12.00

Aktīvā / drosmes meistardarbnīca (NE)KLUSĒŠANA – (NE)PIEKRIŠANA bērniem un jauniešiem (no 10 gadiem) kopā ar mākslinieci Gundegu Eveloni

Starpdisciplināri strādājošā māksliniece aktīvajā drosmes meistardarbnīcā, izmantojot laikmetīgo mākslu, iesaistīsies dažādu problēmu situāciju risināšanā. Performanču un etīžu veidā tiks izspēlētas reāli notikušas situācijas, un tiks izdomāti to alternatīvi pozitīvi, reāli vai neticami risinājumi - kas notiktu, ja kāda no iesaistītājām pusēm nebūtu klusējusi? Meistardarbnīca piedāvās atklāt, kā dažādi radoši paņēmieni un vizuālās mākslas iesaiste var palīdzēt rast drosmi un sasniegt taisnīgumu un veicināt personisku aktivitāti un pašiniciatīvu dažādu problēmu situāciju risināšanā. Visi darbnīcai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti. Dalībnieku skaits: 10.


> Sestdiena, 7. augusts pl. 12.00 <

Komiksu darbnīca NETIPISKAIS TIPISKAJĀ bērniem (5-12 gadi, kopā ar vecākiem) ar mākslinieci Viviannu Mariu Staņislavsku

Māksliniece savā darbnīcā veidos komiksus par dzimumu lomām un izmēģinās dažādus vizuālus stāsta veidošanas paņēmienus, iedrošinot ikvienu, ka nav jāmāk zīmēt, lai izveidotu komiksu; nav jābūt stāstniekam, lai izdomātu sižetu! 

Dalībnieku skaits: 10.


> Sestdiena, 7. augusts pl. 14.00 <

Radošā darbnīca LĪDZDALĪBAS SKOLA (no 10 gadu vecuma) kopā ar mākslas vēstnešiem Santu Pētersoni un Marionu Baltkalni

Sestdienas pēcpusdienā aicinām ņemt dalību jauna formāta radošajā darbnīcā, kuras laikā bērni un jaunieši radīs savu mākslas darbu – protestu. Darbnīcu izstrādājusi režisore Krista Burāne, māksliniece Ieva Kauliņa sadarbībā ar LLMC mākslas vēstnešiem. Darbnīcas laikā tās dalībnieki iepazīsies ar dažādām mākslinieciski interesantām aktīvisma formām un domās par to, kā būt drosmīgiem un sociāli aktīviem situācijās, kad saskaramies ar netaisnīgumu. LĪDZDALĪBAS SKOLAS laikā jaunieši iepazīsies ar sociāli aktīvu mākslas darbu piemēriem no teātra un vizuālās mākslas, diskutēs par kādu sociāli aktuālu problēmu un radīs savu mākslinieciski interesantu protesta versiju un dokumentēs to video un foto formātā. Darbnīcu vadīs mākslas vēstneši Santa Pētersone un Mariona Baltkalne. Visi darbnīcai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti. 

Dalībnieku skaits: 10.


> Svētdiena, 8. augusts pl. 12.00-18.00 <

Valmieras koncertzālē, Leona Paegles ielā 10

Skaņu mākslas un ekoloģijas darbnīca HABITATS JEB DZĪVOTNE jauniešiem (no 12 gadu vecuma) un noslēguma darbu atskaņošana 17:00 kopā ar māksliniekiem Artūru Punti un Maksimu Šenteļevu

Darbnīcu ciklu noslēgs skaņu mākslas un ekoloģijas darbnīca, kas tās dalībniekiem ļaus aplūkot ekoloģisku domāšanu caur skaņas mākslu, kur autors nevis diktē savu gribu materiālam, bet cenšas iejusties apkārtējā vidē un uztvert un izmantot savā radošajā darbībā tās signālus. Darbnīca ietvers divas daļas: vienā tiek izskaidroti skaņu mākslas principi, demonstrēti spilgtākie piemēri, kā arī izstāstīta darbnīcas vadītāju mākslinieciskā pieredze. Savukārt otrā būs praktiskā daļa, kurā darbnīcas dalībnieki varēs izmēģināt skaņas aprīkojumu un īstenot savas pirmās idejas vides orientētās skaņas radīšanā, izmantojot unikālus, mākslinieku izstrādātus instrumentus un tehniskos risinājumus. Tiks izmantoti sensori (gaismas, kustību, temperatūras, mitruma u.c), sonificēti to signāli, kā arī ar kontaktmikrofonu palīdzību tiks izpētīts atrašanās vietas skaniskais potenciāls. Kā darbnīcas rezultāts taps kopīgi radīts neliels improvizācijas ieraksts, kas tiks atskaņots darbnīcas noslēgumā Koncertzālē “Valmiera”. Visi darbnīcai nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti. 

Dalībnieku skaits: 10.


BŪTISKI! Dalība meistardarbnīcās iespējama, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus COVID-19 izplatības mazināšanai!


Darbnīcu apmeklējuma nosacījumi:

> Vecumā līdz 12 gadiem – ja nav elpceļu infekcijas slimību simptomi un nav noteikta pašizolācija vai karantīna; dalībniekiem nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase, ID, dzimšanas apliecība).


> Vecumā no 12-18 gadiem – jāuzrāda derīgs sertifikāts (www.Covid19sertifikats.lv) vai negatīvs testa rezultāts, kā arī personu apliecinošs dokuments (pase, ID, dzimšanas apliecība).

3 iespējamie varianti: 

- vakcinācijas sertifikāts

- pārslimošanas sertifikāts (derīgs 180 dienas pēc slimošanas)

- negatīvs testa rezultāts (derīgs 48h pēc standarta testēšanas vai 6h pēc ātrā antigēnu testa).


> Vecumā no 18 gadiem – jāuzrāda derīgs sertifikāts (www.Covid19sertifikats.lv) vai negatīvs testa rezultāts, kā arī personu apliecinošs dokuments (pase, ID).

3 iespējamie varianti:

- vakcinācijas sertifikāts

- pārslimošanas sertifikāts (derīgs 180 dienas pēc slimošanas),

- negatīvs testa rezultāts (derīgs 48h pēc standarta testēšanas vai 6h pēc ātrā antigēnu testa).Saziņai: 

Māra Žeikare

Laikmetīgās mākslas centra

izglītības programmu kuratore

mara[at]lcca.lv

 +37129586893Detalizētāka informācija par meistardarbnīcām


Webwww.valmierasfestivals.lv un www.lcca.lv

Facebook: @valmierasfestivals un @LLMC.LV

Instagram: VVTF un LLMC.LV


Meistardarbnīcas organizē: Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Valmieras vasaras teātra festivālu.


Meistarklašu norisi atbalsta: Valmieras novada pašvaldība un Valsts Kultūrkapitāla fondsAutors: Kristaps Kramiņš
1 / 10