...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Nākamnedēļ notiks "LMC vakarskolas" lasīšanas darbnīca nr.1
LLMC Ofisa galerija, Alberta iela 13, Rīga
14.11.13

Kas ir laikmetīgā māksla? Viena atbilde – māksla kopš 1945. gada. Cita, iepriekšējo papildinoša atbilde – māksla, kura kļūst filozofiska, kurā pati māksla kļūst par vienu no pamattēmām un problēmām. Turklāt laikmetīgajā mākslā tiek rādīts, atskaņots, runāts, domāts par aktuālo, aktuālām problēmām, kuras mūs visus skar. Alena Badjū 15 tēzēs par laikmetīgo mākslu būtisks ir neimperiālā jēdziens. Neimperiāls visdrīzāk ir kas tāds, kas savu taisnību neuztiepj citiem vai jebkuru citu stāstu nepakārto savējam. Laikmetīgajai mākslai, pēc Badjū domām, jābūt neimperiālai.

Vai Badjū tēzes ir iespējams realizēt? Ko mākslai nozīmē būt filozofiskai? Kas ir šodienas aktuālais un vai aizvakardienas aktuālais maz vairs ir aktuāls? Kas ir šī brīža Latvijas laikmetīgais?

Pirmās lasīšanas darbnīcas ieteicams iepazīties ar šo materiālu: Alain Badiou, Fifteen Theses on Contemporary Art (lacanian ink. Vol. 23, Spring 2004).

Papildus teksti:

  • Boris Groys. Comrades of Time // E-flux magazine, 2009
  • Terry Smith. Agamben
and
Nancy
on
Contemporaneity
And
Art, 2012.

Lasīšanas darbnīcām aktuālos tekstus iespējams saņemt, rakstot uz: ieva.ast@gmail.com .

„LMC vakarskolā” tiek apspriesti dažādi laikmetīgās mākslas jautājumi caur nozīmīgu teorētiķu tekstu lasīšanas pieredzi. Apvienojot teorētisku un praktisku darbošanos, cikls piedāvā iespēju vingrināt kritiskās domāšanas, analīzes, argumentācijas un diskutēšanas prasmes. Kopumā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas, kas norisināsies līdz 2014. gada martam.

Satura un tēmu ziņā katra lasīšanas darbnīca ir veltīta noteiktam tēmu un jautājumu lokam – mākslas institucionālisms un tā kritika, postkoloniālisms, feminisms, līdzdalības stratēģijas mākslā u.c. Katra no tēmām izvērsta, lasot un diskutējot par tekstiem no mākslas teorijas, filozofijas, antropoloģijas un citām nozarēm, to vidū tādu nozīmīgu autoru kā Alena Badjū, Žaka Ransjēra, Klēras Bišopas, Lūsijas Lipardas, Hansa Beltinga u.c. esejām.

„LMC vakarskolas” vadītāji interesentus aicina apmeklēt visas lasījuma cikla darbnīcas, tomēr ir iespējams pievienoties tām arī neregulāri. Pirms katras lasīšanas darbnīcas dalībnieki tiks aicināti patstāvīgi iepazīties ar konkrētajiem tekstiem, klātienes diskusiju balstot uz šo tekstu lasīšanas pieredzi. 

„LMC vakarskolas” nodarbības notiks Laikmetīgās mākslas centrā, Alberta ielā 13, 7. stāvā.