en
  • Henriks Dunkers (Henrik Duncker), no sērijas "Kūpinātās zivis", 2012.

Notiks diskusija "Svešais mūsu vidū"

3. aprīlī plkst. 18.00 Latvijas Laikmetīgās mākslas centra veidotā “LLMC Vakarskola” aicina uz diskusiju “Svešais mūsu vidū”, kurā piedalīsies mākslas, vēstures un sociālo zinātņu speciālisti Iliana Veinberga, Irēna Bužinska, Iļja Ļenskis un Martins Kaprans, kuru pētījumu centrā ir okupācijas periods Latvijas kultūras vēsturē.

Nacionālā jautājuma saasinājumu mūsdienu Latvijā var mēģināt saistīt ar neseno bēgļu krīzi Eiropas Savienībā un bailēm no “musulmaņu invāzijas”, Krievijas vai ASV aktuālo politiku, vai vispārēju konservatīvo vērtību atgriešanos pārliecību avangardā. Latvietība ir kodols, ap kuru rotē daudzi ikdienišķi procesi, kas to ikdienišķumā nešķiet, tomēr ir vai var kļūt problemātiski. Piemēram, Latvijas mākslas kanons, kas balansē uz “latviešu” mākslas kanona robežas, izslēdz no aprites – un līdz ar to no sabiedriskās apziņas – zināšanas gan par autoriem, kuru darbība ir bijusi sāpīga nacionāli orientētas mākslas vēstures kontekstā, gan tiem, kuru radošais devums lokālajā mākslas un kultūras vēsturē ir pozitīvs un nozīmīgs. Tādējādi tiek noplicināts lokālā kultūras mantojuma nozīmju blīvums, ko piešķir sasaiste ar dažādām valstīm, tautām un sabiedrības grupām. 

Diskusija pievērsīsies okupācijas periodam kā posmam Latvijas kultūras vēsturē, kura pieredze veidojusi sabiedrības rīcības modeļus mūsdienās, kā arī paradoksālajām starptautiskā (internacionālā) un nacionālā attiecībām PSRS un Latvijas PSR. 

Sarunu vadīs mākslas vēsturniece, Rīgas Porcelāna muzeja galvenā krājuma glabātāja Iliana Veinberga, kas pievērsīsies mehānismiem, kā padomju savienībā tika organizēta “nacionālo kadru” aprite kultūras jomā un, īpaši pievēršoties lietišķajai mākslai un rūpnieciskajam dizainam. Mākslas vēsturniece, Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja izstāžu kuratore Irēna Bužinska stāstīs par “savējo” un “svešo” situāciju vizuālajā mākslā un piedāvās ieskatu vairāku, galvenokārt krievu tautības mākslinieku un neformālo apvienību darbībā un to izolēšanās iemeslos. Vēsturnieks, muzeja “Ebreji Latvijā” direktors Iļja Ļenskis ieskicēs ebreju pienesumu kultūras ainā Latvijā padomju periodā un viņu politisko statusu PSRS, kurā formāli tika proponēts internacionālisms, taču attiecībā pret ebrejiem bija antisemītiska  attieksme, kas veicināja daudzu ebreju izcelsmes kultūras darbinieku emigrēšanu no PSRS un Latvijas PSR 20. gs. 70. gados. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns noslēgs diskusiju ar vēstījumu par attieksmju transformāciju 20. gs. 90. gados, pievēršoties krievvalodīgo identitātes veidošanās specifikai un dilemmām Latvijā pēc PSRS izjukšanas.

“LLMC Vakarskola” ir sarunu, lekciju, diskusiju un lasīšanas darbnīcu cikls, kas veltīts aktuāliem laikmetīgās mākslas jautājumiem, kā arī nesenās pagātnes izzināšanai, tostarp sociālo, politisko un ideoloģisko kontekstu lomai kultūrā. „LLMC Vakarskola” notiek Latvijas Laikmetīgās mākslas centrā Alberta ielā 13, un tās notikumi ir bezmaksas.  

Atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. 


Lasīt vairāk