...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Projekta "Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!" III posms

19.02.14

Projekts „SSSR III” ir uzsākts 2014.gada februārī, un tas noslēgsies šī gada jūnijā. Tā ietvaros piecu mēnešu laikā tiks īstenotas vairākas kultūras aktivitātes, kas vērstas uz integrācijas procesu veicināšanu un pozitīvo integrācijas stāstu pienešanu Latvijas sabiedrībai kopumā. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts (25%).

Projekta ietvaros tiks izveidota kulinārijas grāmata bērniem, kuras recepšu gatavošanā piedalīsies 15 dažādu nacionalitāšu pārstāvji - bērni, kas dzīvo Latvijā. Kulinārijas grāmata tiks dāvināta skolām un bibliotēkām visā Latvijā, veicinot dažādu kultūru izpratni un pieņemšanu caur vienkāršu un saprotamu veidu – kulināriju. Grāmata kā bērnu un mākslinieka kopdarbs ir veiksmīgi uzsāktas tradīcijas turpinājums, jo arī iepriekšējā projekta „SSSR II” ietvaros vairāk kā 40 bērni no ukraiņu un armēņu diasporām Latvijā iesaistījās krāsojamās grāmatas ”Burti nāk” veidošanā kopā ar mākslinieku Raulu Liepiņu. Šogad tiks producēts arī pasaku ieraksts CD formātā, atlasot deviņas pasakas, kas raksturo Āzijas, Kaukāza un slāvu apdzīvotos reģionus  un akcentē visām tautām līdzīgos ētikas principus. Pasaku izlase, ko ierunās profesionāli aktieri, vērsīs klausītāju uzmanību uz līdzīgo, nevis atšķirīgo. Grāmatas un CD tiek nodoti bērnu dārziem, skolām un bibliotēkām visā Latvijā.

Šogad Latvijas reģionos – skolās un kultūras namos – tiks demonstrēta dokumentālā filma „Tuvu prom savā vietā”, kas sadarbībā ar režisori Kristīni Briedi tika uzņemta 2012. gadā. Filmas galvenais varonis ir Grigorijs  Salnits, kurš pirms sešiem gadiem kopā ar ģimeni pārcēlās uz Latviju no Maskavas. Dokumentālā filma vēsta par viņa iedzīvošanos Latvijā, apmetoties uz dzīvi Bolderājā. Pēc filmas noskatīšanās jaunieši un bērni, kas mācās mazākumtautību skolās, tiks iesaistīti diskusijās par piederību Latvijai un latviešu valodas pielietojumu mūsu valstī. Diskusijas vadīs pats filmas varonis Grigorijs Salnits.

Sešās Latvijas vietās – Rugājos, Balvos, Līvānos, Rēzeknē, Valkā un Rīgā – tiks izrādīta teātra izrāde „Kurts šmorē, lai atpūtinatu galvu”, ko izspēlēs bērni un jaunieši no Rīgas skolēnu pils teātra trupas „Zīļuks”. Izrādes režisore ir Laura Paegle. Uzvedums ir paredzēts latviešu bērniem skolas vecumā un viņu ģimenēm, lai pievērstu uzmanību tādiem jautajumiem kā citādā pieņemšana, savas attieksmes pret vai par iebraucējiem formulēšana. Skolēnu pavasara brīvdienās, kas šogad paredzētas no 17. līdz 22. martam, latviešu un  cittautiešu bērniem tiks organizēta radošā darbnīca „Kopā 5+5” Rīgas skolēnu pils telpās. Nedēļas laikā bērni iepazīs teātri un caur spēli un improvizāciju veidos kopīgu teātra iestudējumu „Vardulēns un svešais” , lai viens otru labāk iepazītu, pieņemtu un sadraudzētos.

Projekts „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties!” tika uzsākts 2012. gadā. Tā uzdevums ir veicināt toleranci un vienotību, dialoga veidošanu starp uzņemošo sabiedrību un „jaunpienācējiem” un nepilsoņiem. Projekta vadītāja Līga Puriņa – Purīte uzsver: „Integrācija ir divvirzienu process, kas prasa attieksmi un vēlmi no abām pusēm. Tā nav vienas grupas pārstāvju mehāniska iekļaušana sabiedrībā, tādēļ ikviena aktivitāte mūsu projektā ir vērsta uz to, lai sekmētu abu sabiedrības pušu integrāciju! Visas aktivitātes projekta ietvaros tiek organizētas ar mērķi veicināt trešo valstu valstspiederīgo, it sevišķi mazāk aizsargāto grupu - sieviešu, bērnu un senioru, iesaisti uzņemošajā sabiedrībā, aktīvu līdzdalību un kvalitatīvu integrāciju Latvijā.” 

1 / 1