...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Sākusies pieteikšanās LMC vasaras skolā

16.04.14

Vasaras skolas centrālā tēma ir mākslas naratīvās formas, (kon)tekstualitāte, vēstījuma un tā struktūru savstarpējās attiecības, un kā tās raksturo šodienas mākslas aktuālākos procesus un strāvojumus. Naratīvās formas tiks izzinātas no dažādiem – mākslinieka, kuratora, producenta, kritiķa – skatupunktiem. Dalībnieki tās iepazīs daudveidīgā teorētisku un praktisku aktivitāšu programmā, ko veidos lekcijas, semināri, darbnīcas, diskusijas, kā arī patstāvīgu radošo projektu izstrādāšana.

Kā un par ko šodien tiek domāts, rādīts un runāts laikmetīgajā mākslā? Kādos virzienos dodas aktuālie mākslas meklējumi, pētījumi un vēstījumi? Kādi ir tās instrumenti kritiskās domāšanas aktivizēšanā un sociālpolitisku procesu iesaistē? Kāda ir mākslas loma un iespējas, iesaistoties šodienas „zināšanu ekonomikas” laukā? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem LMC vasaras skolā tiks meklētas gan caur aktuālo mākslas pieredzi un stratēģijām, gan kritiskās teorijas skatpunktiem – postkoloniālisma, psihoanalīzes, seksualitātes, dabas un eksakto zinātņu, aktuālās un filosofijas vēstures  perspektīvām, atmiņas un nesenās pagātnes pētniecību.

LMC vasaras skolas programmas vadītāja ir mākslas zinātniece Ieva Astahovska. Lekcijas un darbnīcas vadīs starptautiski atzīti mākslinieki, kuratori, teorētiķi un filosofi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām Eiropas valstīm – viņu vidū Jurijs Dobrjakovs, Ainārs Kamoliņš, Flo Kasearu, Zane Kreicberga, Solvita Krese, Žilvins Landzberģis, Marko Mētams, Katrīna Neiburga, Krišs Salmanis, Jānuss Samma, Monika Saukaite, Ārons Šusters, Jānis Taurens un citi. Daļa no vasaras skolas programmas – lekcijas un prezentācijas – būs publiski pieejamas visiem interesentiem.

Vasaras skolas programma notiks angļu valodā. Dalības maksa ir 80 eiro, tajā ietverot dzīvošanas un ēdināšanas izmaksas. 

Kā pieteikties:

Vasaras skolai var pieteikties dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, atsūtot angļu valodā:

  1. Aizpildītu pieteikuma anketu (anketa pieejama šeit)
  2. CV
  3. Motivācijas vēstuli
  4. Papildus iespējams pievienot savu radošo darbu portfolio, publikācijas utml.

Pieteikšanās termiņš: 12. maijs, norādītos dokumentus sūtot uz adresi: lccasummerschool@gmail.com