en
  • Foto: Māris Bogustovs. 1987

Sarunu darbnīca Nr. 6. Hardijs Lediņš, Juris Boiko un videomāksla

2015. gada 20. augustā, ceturtdienā, plkst. 18.30 galerijā „Noass” (AB Dambis 2) notiks sestā tikšanās cikla “Sarunu darbnīcas” ietvaros, ko organizē Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs. Tajā pievērsīsimies Hardija Lediņa 1980. gadu beigās, 1990. gadu sākumā tapušajiem video darbiem, īpaši izceļot viņa tuvākā līdzgaitnieka un domubiedra Jura Boiko personību. Sarunā piedalīsies abu videodarbu un performanču dokumentāciju operatori Zigurds Vidiņš un Dainis Kļava, Hardija 1990. gadu sākuma domubiedrs Valdis Poikāns, kā arī viens no videomākslas festivāla „Ūdensgabali” izveidotājiem Dzintars Zilgalvis.

1980. gadu beigas Hardijam un Jurim bija aktīvs performanču laiks, kuras tika arī filmētas. Sadarbojoties ar dažādiem operatoriem, top „Transwelt/Transzeit” (1986, operators Z. Vidiņš), „Aisberga ilgas / Vulkāna sapņi” (1987, operators Z. Vidiņš), „Pavasara tecīla” (1987, operators Z. Vidiņš), „Dr. Enesera binokulāro deju kursi” (1987, operators Z.Vidiņš), akcija „Gājiens uz Bolderāju” (1987, operators D. Kļava). Veiksmīgā sadarbība ar operatoriem, kā arī performanču nepiespiestā un plūstošā struktūra, performanču video dokumentācijām piešķir autonomiem video mākslas darbu statusu. 1990. gadu sākumā Hardijs kopā ar Valdi Poikānu izveido apvienību „Krupis Baravika”, kuras ietvaros top gan jauni video darbi, gan tiek veikta iepriekš uzņemto materiālu postprodukcija. Video ir arī viens no Jura Boiko radošās darbības medijiem, par kuru viņam ir pastiprināta interese. 2001. gadā Juris kopā ar Dzintaru Zilgavi un Līgu Miezīti sarīko video mākslas festivālu „Ūdensgabali”, kuram šogad aprit 15 gadi un kas visu pastāvēšanas laiku ir stimulējis Latvijas videomākslas attīstību.

Sestajā sarunu darbnīcā Hardija un Jura performanču operatori Zigurds Vidiņš un Dainis Kļava pastāstīs par to norisi, Valdis Pokāns iepazīstinās ar apvienības „Krupis Baravika” darbību,savukārt Dzintars Zilgalvis – videomākslas festivāla „Ūdensgabali” tapšanas vēsturi un Jura Boiko lomu tajā. Sarunu darbnīcu vadīs kuratore un mākslas zinātniece Līga Lindenbauma. Galerijā „Noass” no 14. augusta līdz 6. septembrim ir apskatāma Hardija Lediņa un Jura Boiko video darbu izstāde „Mans video ir neredzams. Juris Boiko”.

Sarunu cikls “Sarunu darbnīca” veltīts multimediju māksliniekam Hardijam Lediņam un papildina Latvijas Laikmetīgās mākslas centra aktivitātes visa Hardija Lediņa gada garumā. Darbnīcas ietvaros notiek tikšanās un sarunas ar dažādu jomu pārstāvjiem, katrā pasākumā pievēršot uzmanību atesvišķai Hardija Lediņa radošās darbības jomai. Diskusijās piedalās Lediņa laikabiedri, kuri bijuši iesaistīti viņa radošajās aktivitātēs.

 

Lasīt vairāk