en

Seminārs-diskusija „Radām kopā”

10. aprīlī plkst. 11:00 Eiropas mājā Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs rīko semināru - diskusiju “Radām kopā” par savstarpējām attiecībām ar cilvēkiem, kas Latvijā ieradušies uz dzīvi no citām valstīm ārpus Eiropas Savienības.

“Ko mēs zinām par šo cilvēku dzīvi pirms un pēc to ierašanās Latvijā? Ko mēs zinām par to, ar ko viņiem kā svešiniekiem jāsaskaras Latvijā katru dienu? Un ko viņi zina par mums, par mūsu dzīvi, par mūsu kultūru?” - uzdosim šos jautājumus semināra laikā. Seminārā izskanēs 10 stāsti par ierašanos Latvijā un vēlmi piedalīties Latvijas sabiedrības dzīvē, par latviešu gatavību uzņemt svešiniekus, par valsts iestāžu gatavību atbalstīt šos procesus.

Semināra otrajā daļā dalībnieki pārrunās, kādus risinājumus nepieciešams rast, lai varētu Latvijā veidot  draudzīgu, saliedētu, atvērtu un tolerantu sabiedrību, kurā ikviens jūtas droši, ir sadzirdēts un pieņemts.

Semināra-sarunas organizētāji vēlas radīt vidi, kurā cilvēki varētu tikties un dalīties ar savu pieredzi, sadzirdēt un saprast viens otru. Mēs darām to cerībā, ka šāds dialogs un attiecības var radīt alternatīvu atsvešinātai un sadrumstalotai sabiedrībai, ka mēs varam lauzt stereotipus un aizspriedumus un likt pamatus ilgtspējīgai valsts attīstībai.

Seminārā aicināti piedalīties cilvēki no citām valstīm, kuri šobrīd dzīvo Latvijā, kā arī Latvijas pilsoņi, kuriem rūp mūsu sabiedrības nākotne, un valsts institūciju pārstāvji, kuri strādā ar integrācijas jautājumiem Latvijā.

Dalību seminārā var pieteikt, aizpildot reģistrācijas anketu:  fill in the online registration form here

Seminārs notiks Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā ES mājā 11:00-15:30 (reģistrācija no 10:30).

Vairāk informācijas par semināru: Līga Puriņa-Purīte, integrācijas projekta vadītāja tel. 2 9214024 e-pasts: integracija@lcca.lv

Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs rīko semināru projekta

„Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! - noslēguma posms” (SSSR noslēguma posms) ietvaros Projekta Nr. IF/2013/1.a/3 ietvaros.

Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts (25%).

Aicinām piedalīties seminārā "Radām kopā" - dialogā par trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijā. Tā būs iespēja uzklausīt, uzdot jautājumus un rast atbildes, dalīties atklājumos un bažās ar citiem dalībniekiem.

Semināra programma

Pasākuma valoda — latviešu, angļu, krievu — ar tulku atbalstu

10.30-11.00    Reģistrācija un rīta kafija

11.00-11.15    Atklāšana

11.15-12.15    Stāsti - dzīves pieredze Latvijā un skatījums uz nākotni    

10 stāsti no Latvijā iebraukušajiem, Latvijas pilsoņiem un valsts pārstāvjiem, kas strādā integrācijas jomā

12.15-13.30 "ZINĀŠANU KAFEJNĪCA", 1. daļa

Jautājumi par trešo valstu valstspiederīgo dzīvi Latvijā – kopīgu risinājumu meklēšana

"Zināšanu kafejnīca" - ir viena no diskusiju vadīšanas metodēm, kas ļauj draudzīgu dialogu starp dalībniekiem un veidot kopīgu izpratni par risināmiem jautājumiem. Šī ir ļoti vienkārša metode, kas palīdz attīstīt dzīvu dialogu par jautājumiem, kas svarīgi dalībniekiem

13.30-14.00        Kafijas pauze

14.00-15.00        «ZINĀŠANU KAFEJNĪCA», 2.daļa

15.00-15.30        Noslēguma daļa

Semināra filosofija

Mēs vēlamies radīt vidi, kurā cilvēki varētu tikties un dalīties ar savu pieredzi, sadzirdēt un saprast viens otru. Mēs darām to cerībā, ka šāds dialogs un attiecības var radīt alternatīvu atsvešinātai un sadrumstalotai sabiedrībai.

Ko mēs zinām par šo cilvēku dzīvi pirms un pēc to ierašanās Latvijā? Ko mēs zinām par to, ar ko viņiem kā svešiniekiem jāsaskaras Latvijā katru dienu? Un ko viņi zina par mums, par mūsu dzīvi, par mūsu kultūru? Ko mēs domājam viens par otru un kā izturamies?

Semināra dalībnieki ir trešo valstu pilsoņi, kas pašlaik dzīvo Latvijā, kā arī Latvijas pilsoņi, kuriem rūp mūsu sabiedrības nākotne, un valsts institūciju pārstāvji, kuri strādā ar integrācijas jautājumiem Latvijā.

Citāts

“Es dzīvoju Latvijā piecus gadus, mēs visi ģimenē runājam latviski, mani bērni iet latviešu skolā, un es gribu piedalīties Latvijas izaugsmē, taču mēs gribam arī, lai Latvijas valsts pildītu dotos solījumus par uzturēšanās atļaujām”, - saka viena semināra dalībniece no Krievijas.

Lasīt vairāk