...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Starpdisciplināra konference "Kultūras tulkošana: no nacionālā uz hibrīdo"
RIXC Mediju telpa, 11.Novembra krastmala 35, Rīga
08.05.08

Norises laiks: 8.un 9.maijs 2008.gadā


Kamēr Eiropas Savienība tiecas uz vienotu politisko un ekonomisko telpu, kultūras sfēra ir vienīgā, kur var izpausties atšķirīgais un konkurējošais. Lielais uzsvars, kādu daudzas ES valstis liek uz nacionālās kultūras pozīciju nostiprināšanu apliecina, ka kultūra ir kļuvusi par patieso politisko cīņu arēnu.

Latvijā valsts politika tiek veidota saskaņā ar nacionālo naratīvu, kur prioritāte ir etniskajai latviešu kultūrai un augstajai kultūrai. Ārpus nacionālā kanona paliek un tamdēļ vājāku politisko reprezentāciju iegūst ne vien daudzās citu etnisko grupu kultūras, bet arī tās kultūras izpausmes, kas apšauba nacionālās identitātes nesatricināmību.

Kā viens no efektīgākajiem līdzekļiem cīņā ar kultūras dominēšanu ir atklāts ‘kultūras tulkošana’. Šajā procesā viena kultūra cenšas otru pārtulkot savā valodā, tādējādi radot hibrīdus veidojumus, kas miermīlīgā ceļā pārvar esošās kultūras un sociālās robežas.

Laikmetīgās mākslas centra rīkotā starpdisciplinārā konference Kultūras tulkošana: no nacionālā uz hibrīdo skatīs šo fenomenu kā radošās, sociālās un politiskās emancipācijas iespēju.

 

KONFERENCES PROGRAMMA

Ceturtdien, 8.maijā

 

10.30 Konferences dalībnieku reģistrācija

11.00 – 14.00

Solvita Krese un Anda Kļaviņa: uzruna un ievadvārdi

Aleksejs Penzins (filozofs, „Chto delat?”, Maskava): „Postpadomju vienreizējums un kultūras tulkošanas kodi”

Māra Traumane (kuratore, Berlīne/Rīga): „”Svešvārdu” krājums. Veids tulkošanai vai veids saprašanai?”

Deivids Ričs (mākslinieks, Berlīne/Linca): „Identitāte kustībā”

14.00 – 15.00 Pusdienu pārtraukums

15.00 – 16.45

Marina Peunova (pētniece, Starptautisko un attīstības studiju institūts, Ženēvas Universitāte, Tbilisi/Ženēva): „Kultūra skaitās? Civilizētāju nacionālisms Krievijā kā Eiropas jaunā labējuma iemiesojums”

Nataša Iļič (kuratore, „What, How & for Whom/WHW”, Zagreba): „Nedienas ar modernismu”

17.00 – 18.00 Paneļdiskusija un atvērtās debates

 

Piektdien, 9.maijā

 

10.30 Konferences dalībnieku reģistrācija

11.00 – 14.00

Sergejs Kruks (asoc. prof., Rīgas Stradiņa Universitāte): „Homogenizācijas etoss latviešu un padomju kultūras koncepcijās”

Tone Nīlsena (kuratore un pētniece, Kopenhāgena): „Kūrēšana pāri Ziemeļu – Dienvidu robežšķirtnei: Nacionālās demokrātijas un kritisko zināšanu jaunrades sacensība”

Dmitrijs Vilenskis (mākslinieks, „Chto delat?”, Pēterburga): „Neizšķīdināmās tulkojuma nogulsnes. Hibridizācijas kritika”

14.00 – 15.00 Pusdienu pārtraukums

15.00 – 16.45

Artūrs Punte (dzejnieks, „Orbīta”, Rīga): Tekstgrupas ”Obrīta” darbība kultūras tulkošanas kontekstā”

Žans-Baptiste Naudī (mākslinieks, „Société Réaliste", Parīze): ""Cité du Xenos": Parīzes imigrantu pilsēta mūsdienu Francijas kultūras ideoloģijas kontekstā"

17.00 - 18.00 Paneļdiskusija un atvērtās debates. Piedalās RIXC direktore Rasa Šmite, dzejnieks Sergejs Timofejevs, arhitektūras pētnieks Toms Kokins, Francijas Kultūras centra Rīgā direktors Žans-Luī Lepretrs  u.c.

 

Šis projekts tiek īstenots Eiropas progresīvās kultūrpolitikas institūta projekta translate.Beyond Culture: The Politics of Translation ietvaros. Tas tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas Kultūra 2000 palīdzību. Komisija neatbild par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

1 / 1