...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Starptautiskā konference "Atsedzot neredzamo pagātni" / "Recuperating the Invisible Past"
Gētes institūts, Torņa iela 1, Rīga
17.05.11

Starptautiskā konference Atsedzot neredzamo pagātni („Recuperating the Invisible Past”) pievēršas jaunākajām pieejām, kas tiek izmantotas sociālisma perioda mākslas procesu izzināšanā un interpretācijā. Tā piedāvā interpretācijas un skaidrojumus par paralēlēm un atšķirībām mākslas un kultūras norisēs dažādajos Austrumeiropas reģionos laikā no 20. gs. 60 – 80. gada, kā arī jaunus skatījumus par to, kā apgūt un saprast neseno vēsturi.

Nepieciešamība no jauna pārskatīt 20. gs. 2. puses mākslas vēsturi ir bijušo sociālisma un padomju bloka valstu pētnieku uzmanības centrā jau kopš 90. gadiem, jo ģeopolitiskās situācijas dēļ Austrumeiropas reģions no kopējās mākslas vēstures bijis izkritis. Šai problemātikai veltītas izstādes, publikācijas, konferences gan Austrumeiropā, gan citviet pasaulē, tapušas un arvien tiek papildinātas gan Austrumeiropas mākslas vēstures versijas, kurās uzsvērts, ka tās eksistence nav mazāk nozīmīga kā šobrīd ikviena profesionāļa pārzinātā Rietumu mākslas vēsture.

Konferencē Rīgā piedalīsies mākslas pētnieki un kuratori no ASV, Čehijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas, Serbijas, Ungārijas, Vācijas. Viņu vidū arī tādas starptautiski atzītas autoritātes kā Eda Čufere, Viktors Misiano, Pjotrs Pjotrovskis, Linara Dovidaitīte, Dora Heģi, Marks Alens Švēde, Svens Spīkers. Uzstāsies arī vairāki atzīti un jaunās paaudzes pētnieki no Latvijas. Notiks paneļdiskusijas „Vēstures rakstīšana pēc 1989.gada. Postkoloniālisma un postkomunisma attiecības” un „Sastapšanās ar ‘ēnu’: atmiņas politika Baltijā”.

Conference program (preliminary)


TUESDAY,  17 MAY 2011

8.30 – 9.00           Registration

9.00                        Opening remarks by organizers

9.15                         Victor Misiano (Moscow) – Legacy of the art from the

regions of the former Soviet Union

and its locus within contemporary coordinate

9.45                        Dora Hegyi (Budapest) – Parallel Chronologies.

Invisible history of Exhibitions

10.15                     Ieva Astahovska (Riga) – Towards the contemporary – art

in-between disciplines, media, genres in the 70ies

10.45                     Coffee Break

11.00                     Mari Laanemets (Tallin / Graz) Interdisciplinarity as

a specific feature and radical concept in the Estonian

progressive art in the 1970ies.

11.30                     Andres Kurg (Tallinn) Three takes on the environment

12.00                     Linara Dovydaityte (Vilnius) – Beyond dichotomies,

towards ambivalence? Representations of the

Soviet art in today’s Lithuania

12.30                     Jelena Vesic (Belgrad) – „Canons of contemporaneity” and

“politics of historicisation” in relation to the readings of

the East European geo-political art history writing /

Political Practices of (post-) Yugoslav Art

13.00 – 14.00      Lunch

14.00                     Sven Spieker (Santa Barbara) – Anthology of Conceptual art in

Eastern Europe /Art Margins

14.30                     Vit Havranek (Prague) – From Uniformity to Differentiation –

a Narrative of Post-Communist subject

15.00                     Mark Allen Svede(Ohio) - Dodging the Issue, or,

An Aggressive Apologia for the Nonconformist Paradigm

15.30 – 15.45      Coffee break

16.00 – 17.30      Panel discussion: Writing and translating art

from the former Eastern Europe. Relationship between

post-communist and post-colonial. Participants: S. Spieker,

P. Pietrowski, D. Hegyi, V. Misiano, S. Pelše;

Moderators: Ieva Astahovska and Solvita Krese

 

18.00                     Opening of the exhibition

“Parallel Chronologies. Invisible History of Exhibitions”

at Riga Art Space

 

 

WEDNESDAY, 18 MAY 2011

 

9.00                        Piotr Piotrowski (Poznan) - Nationalization of

modernism in East-Central Europe

9.30                        Eda Cufer (Ljubljana) – The Global Art Systemand

Contemporary Art in Eastern Europe

10.00                     Amy Bryzgel (Aberdeen) – Performance Art East and West

10.30 -10.45        Coffee break

10.45                     Barbara Büscher (Leipzig / Cologne) -

LOST & FOUND: Archiving Performance.

11.15                     Vilnis Vējš (Riga) – Imitation of Artworks in

Latvian Mime Performances:

From Technique to Subject

11.45                     Anu Allas (Tallinn) – The adaptation of “play” in

Estonian theatre and art of the 1960s

12.15                     Stella Pelše (Riga) – Leftist avant-garde heritage and

new artistic developments in the late Soviet Latvia’s art writing

12.45 – 13.45      Lunch

13.45                     Epp Lankots (Tallin) – The avant-garde’s relationship to history

14.15                     Iliana Veinberga(Riga) – Position of the industrial design

in the context of art and culture history

of the Latvian SSR

14.45                     Maija Rudovska (Riga) – ‘Our own’ and ‘foreign’

architecture. The Soviet architecture in

Latvia through the kaleidoscope of post-colonialism.

15.15                     Marija DremaiteModernist Architecture

in the Soviet Baltic Republics (1960s-1980s):

Research Perspectives

15.45 – 16.00      Coffee break

16.00 – 17.30 Panel discussion: Facing the Shadow:

Memory Politics in the Baltic Region. Maija Spuriņa,

Ivars Austers,  Linara Dovydaityte, Mārtiņš Kaprāns.

Moderators: Anda Klavina, Ieva Astahovska

 

Further information:

Ieva Astahovska – ieva_ast@inbox.lv

Anda Kļaviņa – lcca@lcca.lv

Phone +371 67039282

www.lcca.lv