en

Tanela Randera un Magdalēnas Radomskas diskusija „Aizmirstot Austrumeiropu”

LMC Vakarskolas ietvaros trešdien, 28. janvārī pulksten 18.30 LMC Ofisa galerijā notiks Tanela Randera un Magdalēnas Radomskas diskusija „Aizmirstot Austrumeiropu” (Unlearning Eastern Europe), kas būs veltīta Austrumeiropas un kolonialitātes jautājumiem, kā arī Tanela Randera izstādei „Frontes līnija Austrumi”.

Ar jēdzienu „Aizmiršana” (angļu valodā „Unlearning”) tiek apzīmēts koncepts, kas atspoguļo izglītības un mācīšanās procesu un kritiski aplūko pārrāvumu starp zināšanām un dzīvi, kā arī izjautā mākslas hipotētisko nozīmi šajā pārrāvumā. „Aizmiršana” var ietvert arī ģeopolitisku un koloniālu kontroli pār zināšanām un subjektivitāti, uztveri un ķermeni, un veids, kādā ar mākslas palīdzību šie procesi tiek artikulēti. Mākslinieks Tanels Randers un postmarksisma vēsturniece Magdalēna Radomska klausītājus iepazīstinās ar dekolonizācijas idejām Austrumeiopas reģionu kontekstā, tās nozīmīgākajiem avotiem un ģenealoģijām. Diskusija notiks angļu valodā, tās apmeklējums ir bez maksas.

Magdalēna Radomska (Magdalena Radomska) ir postmarksisma mākslas vēsturniece un filozofijas vēsturniece, zinātniskā asistente Adama Mickeviča universitātē (Poznaņa, Polija). Izstrādājusi doktora disertāciju par ungāru neoavangardu (1966-1980), stipendiāte Kortolda Mākslas institūtā Londonā, Ungārijas Zinātņu akadēmijā Budapeštā un Etveša Lorānda universitātē Budapeštā. Lekciju kursa Humanitāro zinātņu rakstīšana pēc komunisma sabrukuma vadītāja un lektore Centrāleiropas universitātē Budapeštā. Magdalēna Radomska šobrīd pēta mākslu postkomunistiskajā Eiropā un mākslas kapitālisma kritiku, kā arī raksta postmarksismam veltītu monogrāfiju.

Tanels Randers (Tanel Rander) ir igauņu mākslinieks, kritiķis un kurators. Viņa radošo darbību raksturo jūtīgums pret vietu, ar to saprotot gan konkrētas lokācijas, gan ģeopolitiskus mērogus. Pēdējos gados viņš pievērsies Austrumeiropas un dekolonizācijas pētniecībai, ko viņš “publisko” mākslas izstāžu, performanču, intervenču un izglītojošu pasākumu veidā. LMC Ofisa galerijā no 13. līdz 30. janvārim ir apskatāma mākslinieka jaunākā personālizstāde „Frontes līnija Austrumi”, kuras pamatā ir notikumu dokumentācijas un apliecinājumi konkrētas realitātes eksistencei, caur ko mākslinieks mēģina parādīt dažādus Austrumeiropas izmaiņu posmus.

„LMC vakarskolas” cikla pamatā ir aktuālu laikmetīgās mākslas norišu iepazīšana, lai stiprinātu kritiskās domāšanas un diskusijas attīstību Latvijas mākslas vidē. Otrajā sezonā „LMC vakarskolas” cikls ietver desmit lasīšanas darbnīcas, dokumentālo filmu seansus, kā arī vietējo un starptautisku profesionāļu vieslekcijas, kas norisināsies līdz 2015. gada pavasarim.

Dalība „LMC vakarskolā” ir bez maksas, un to aicināti apmeklēt esošie un topošie mākslinieki, kritiķi, kuratori, kultūras menedžeri, mākslas un humanitāro zinātņu studenti. 

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Lasīt vairāk