en
  • Attēls no komiksa "Latvija soli pa solim". Mākslinieks Miks Duncis.

Uzsākts jauns projekts “Latvijas vēstures un laikmetīgās kultūras kodi”

Šī gada pavasarī esam uzsākuši jaunu projektu “Latvijas vēstures un laikmetīgās kultūras kodi” (LV – LKK). Projekta mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, un personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss un patvēruma meklētāji) un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.


Projekta ietvaros notiks Integrācijas kursi “Latvijas kodi”, kas ir interaktīvs kurss par aktuāliem sociāliem, sabiedriski politiskiem, kultūras, vēstures un ekonomiskiem procesiem Latvijā.


Paralēli integrācijas kursiem notiks Latviešu valodas praktiskās lietošanas klubs: “SAKNENIS” un “Laikmetīgās kultūras vakarskolas”, kas caur dzeju, kino, teātri un mākslu palīdzēs pielietot latviešu valodu ikdienā un pietuvinās jaunpienācējus Latvijai.


Projekta norises periods: 2021.gada 26.aprīlis - 2022.gada 30.septembris.


Projekts “Latvijas vēstures un laikmetīgās kultūras kodi” (LV – LKK) tiek īstenots ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma Nr. Nr.PMIF/8/2020/4/01


Kopējais projekta finansējums ir 196 895,57 euro ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.


Lasīt vairāk