...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Uzsākts projekta SSSR II posms

11.01.13

Projekts „Saredzēt! Sadzirdēt! Saprast! Rīkoties! – II posms” (SSSR II) ir turpinājums iepriekšējam projektam, kuru Laikmetīgās mākslas centrs realizēja no 2012. gada aprīļa līdz jūnijam. SSRR II mērķis ir veicināt integrācijas procesus mūsu valstī, veicinātu toleranci un saliedētību, kā arī dialoga veidošanos starp uzņemošo sabiedrību, jaunpienācējiem un nepilsoņiem.

Integrācija ir divvirzienu process, kas prasa attieksmi un vēlmi no abām pusēm, nevis vienas grupas pārstāvju mehāniska iekļaušana sabiedrībā. SSSR II vērsts uz to, lai pietuvotos šim uzstādījumam un sekmētu abu sabiedrības pušu integrāciju un vienotību.

Lai sasniegtu uzstādītos mērķus integrācijas projekts SSSR II veido daudzpusīgu Latvijas sabiedrības un tās „jaunpienācēju”, kā arī nepilsoņu uzrunāšanas instrumentāriju.

Projekta ieviešanas laiks ir 7 mēneši, un tas ilgs līdz 2013. gada 30. jūnijam. Projekta ieviešanu finansiāli atbalsta Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds un LR Kultūras ministrija.

Vairāk par projektu SSSR II iespējams uzzināt šeit: PROJEKTS SSSR II