...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Saruna un radošā datu darbnīca par demenci un senioru garīgo veselību
Kuldīgas mākslas nams, 1905. gada iela 6, Kuldīga
08.08.21

Kuldīgā norisināsies mākslas mediācijai veltīta vasaras skola “Mākslas mediācija kā saruna”, kuras ietvaros 8. augustā aicinām Kuldīgas iedzīvotājus un viesus uz sarunu un radošo datu darbnīcu par demenci un senioru garīgo veselību.


Vasaras skolu rīkojam jau astoto gadu, un arī šogad tā tiek rīkota sadarbībā ar Kuldīgas mākslinieku rezidenci un Fondu atvērtai sabiedrībai DOTS.


Vasaras skolas lekcijas topošajiem mākslas mediatoriem norisināsies no 5. līdz 9. augustam Kuldīgas Mākslinieku rezidencē un Kuldīgas Mākslas namā. Savukārt ikvienam interesentam paredzēta radošā darbnīca Dairy Diaries demences datu receptes, kas norisināsies svētdien, 8. augustā plkst. 18:00 pagalmā pie Kuldīgas Mākslas nama 1905. gada ielā 6, Kuldīgā.


Vasaras skola ir daļa no plašāka mākslas mediācijai veltīta projekta “Pārmaiņu aģenti: mākslas mediācija kā saruna”, ko Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs īsteno ciešā sadarbībā ar Cultura Foundation (Somija), Fondu atvērtai sabiedrībai DOTS (Latvija), Tallinas pilsētas muzeju (Igaunija) un Tensta Konsthall (Zviedrija).


Mākslas mediācija pasaulē attīstās par arvien biežāk izplatītu praksi, tā sastopama gan nelielās mākslas galerijās, gan muzejos visā pasaulē. Tā kļuvusi par vienu no jaunākajām metodēm laikmetīgās mākslas izglītības un auditorijas piesaistes praksēm pasaulē. Mākslas mediāciju Vasaras skolā uzlūkosim gan kā māksliniecisku praksi, gan kā kuratora noteiktu izstādes vai mākslas procesu izglītības programmu neatņemamu sastāvdaļu. Mākslas mediācija gan kā mācīšanās no mākslas, gan kā skatīšanās prakse, gan kā aktīva līdzdarbošanās un jaunu skatījumu atklāšana, fiksēšana un tālāknodošana skatītājam. Vasaras skolas dalībnieki ir piecpadsmit februārī izsludinātā uzsaukumā atlasīti mākslas mediatori no Latvijas, savukārt starptautisko lektoru klausītāji būs visu četru projekta dalībvalstu institūciju atlasītie mākslas mediatori.


Lektori un lokālo darbnīcu vadītāji ir gan māksliniece Inga Erdmane, gan psihiatrs ar specializāciju senioru un demences pacientu ārstēšanā Daniels Šamburskis, gan jauno mediju mākslinieces Paula Vītola un Anna Priedola. Starptautisko vasaras skolas programmu, kas norisināsies 6. un 7. augustā hibrīdā attālinātā formā/tiešsaistē, vadīs māksliniece, kuratore un mediācijas programu vadītāja Daniela Ramosa Arias no Bergenas Norvēģijā un māksliniece – pētniece Emmeli Persone ar pieredzi mediācijas programmu izstrādē INDEX Laikmetīgās mākslas centrā Stokholmā, Zviedrijā. Programmas kuratore ir Māra Žeikare


Programma notiks latviešu un angļu valodās gan tiešsaistē, gan klātienē Kuldīgas Mākslinieku rezidencē un Kuldīgas Mākslas namā.


Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Radošā Eiropa”. Projekta norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Kuldīgas Mākslinieku rezidence un Kuldīgas pašvaldība.


Radošā darbnīca Dairy Diaries demences datu receptes

> Svētdien, 8. augustā plkst. 18:00 < 

pagalmā pie Kuldīgas Mākslas nama 1905. gada ielā 6, Kuldīgā, Latvijas Laikmetīgās mākslas centra Vasaras skolas “Mākslas mediācija kā saruna” ietvaros aicinām pilsētas iedzīvotājus un viesus uz atvērtu pasākumu, kurā radošas darbošanās veidā caur laikmetīgo mākslu diskutēsim par senioru garīgo veselību un demenci. Lai arī demence skar 5 – 8% pasaules iedzīvotāju vecumā virs 60 gadiem un sirgstošo skaits aizvien pieaug, publiskajā telpā Latvijā par to tiek runāts maz. Kādas sabiedrības grupas no demences cieš biežāk, kādas tai sekas un kas par to maksā? Datu recepšu darbnīcā informāciju par demenci būs iespējams arī izgaršot, sataustīt un saost, veidojot gan kognitīvas, gan ķermeniskas asociācijas. Radošajā darbnīcā apgūsim, kā datus par demenci atveidot ar pārtikas produktiem, lai statistiku padarītu vieglāk sagremojamu un izjūtamu ar dažādām maņām.


Demence skar 5 – 8% pasaules iedzīvotāju vecumā virs 60 gadiem. Lai arī ar demenci lielākoties sirgst gados vecāki cilvēki, kognitīvo spēju zudums nav neatņemama novecošanas daļa. Dažādi pētījumi pierāda, ka fiziskas un garīgas aktivitātes uzturēšana, sociāli emocionālā labklājība un sabalansēta diēta ir faktori, kas palīdz saglabāt prāta spējas līdz sirmam vecumam. Demences skarto sabiedrības locekļu aprūpe ir milzu slogs nevien tuviniekiem un sabiedrībai, jo prasa daudz resursu, bet arī ierobežo slimības skarto cilvēku personas brīvību un cilvēktiesības.


Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka 2015. gadā pasaulē bija 50 miljoni ar demenci sirgstošo, no kuriem 60% mīt attīstības valstīs. Nākotnes projekcijas paredz 82 miljonus demences pacientu 2030. gadā un 152 miljonus – 2050. gadā, to izskaidrojot ar straujo iedzīvotāju skaita pieaugumu attīstības valstīs.


DAIRY DIARIES jeb PIENA DIENASGRĀMATAS ir jauno mediju mākslinieces Annas Priedolas mākslas darbs, kas tiek veidots kopā ar mākslas mediatoriem. Tās ir audiovizuālas dienasgrāmatas un datu vizualizācijas, kurās tiks iepazīta un attēlota ar demenci sirgstošo senioru ikdiena un uztveres procesi, sociālpolitiskās realitātes un cilvēcisko attiecību interpretācija. Pievērsīsim uzmanību arī vēl vienai svarīgai tēmai – vai ir viegli būt senioram Latvijā, sevišķi ar kaut nelieliem kognitīviem traucējumiem.

Ieeja darbnīcā bezmaksas, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina:

• Covid-19 pārslimošanas faktu;

• Covid-19 vakcinācijas faktu.

Derīgs sertifikāts būs jāuzrāda kopā ar personu apliecinošu dokumentu.


Anna Priedola ir jauno mediju māksliniece, pētniece Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā, kas veido sociāli aktīvus, starpdiciplinārus mākslas projektus un kopš 2017. gada pēta ēdienu kā tēmas un materiāla lietojumu mākslā.