en

Darbnīca ar Evu Vēveri

Meistarklase vizuālajā mākslā ar mākslinieci Evu Vēveri

CITI REDZĒS, KA UZTRAUCOS – pieci eksperimenti laikmetīgajā mākslā

Darbnīca piedāvā iespējas strādāt ar tēmu TRAUKSME, aktīvi darbojoties ar ilgstošu mākslas prakses pavadoni – papīru. Ievadā - Evas Vēveres novērojumi, idejas un darbi saistībā ar papīra un teksta nozīmi mūsdienu pasaulē – dažādas papīta un tekstuālās informācijas transformācijas parāda pasauli kurā dzīvojam. Kas veido mūsdienu cilvēka trauksmes sajūtu un kur to var ieraudzīt?

Darbnīcas procesā secīgi tiks piedāvāti 5 dažādi radoši procesi - eksperimenti, katrs no tiem saistīts ar kādu konkrētu, ar trauksmes sajūtu saistītu tēmu - izolācija, bezspēcība, informācija, transformācija, līdzsvars (tēmu loks var tikt paplašināts). Šie 5 uzdevumi dažādā intensitātē ļaus mijiedarboties ar papīru un materialitāti - no pavisam trauksmainiem veidiem - plēst, ņurcīt, burzīt, griezt, līdz kontrolētākām un mierpilnākām darbībām – līmēt, locīt, veidot, darboties ar tekstu un attēlu. Darbnīcas gaitā klausīsimies īpaši darbnīcai veidotu R. Celma muzikālo materiālu un attīstīsim idejas – kā parādīt un izpaust to, kas notiek ārējā pasaulē un mūsos pašos. Darbnīcas formāts paredz darbu gan grupās, gan individuāli.

Darbnīcas mērķis ir dot sarežģītiem iekšējiem procesiem iespēju manifestēties mākslas valodā. Novērot gan savas sajūtas, gan strādāt ar idejām, kas saistītas trauksmi – kā mēs izpaužam trauksmes sajūtu ķermeniski, emocionāli un intelektuāli, un kā šie procesi kļūst pat mākslas darba sastāvdaļu. Izpētīt – kādi mākslas prakses veidi katram individuāli šķiet spēcīgāki instrumenti pašizpausmei. Aktīvi piedalīties dažādas mākslas formu iepazīšanā, veidošanā – telpiska instalācija, objektu un plakātu māksla, manifests.

Nepieciešamie materiāli un resursi: dators, projektors, tumbas. Balts papīrs, kraftpapīrs, šķēres, līme, papīra līmlente, teksta izdrukas, dažāda biezuma melnie markeri, balti vai sudraba zīmuļi. Katram dalībniekam nepieciešama arī grāmata, kuru var neatgriezeniski pārveidot (makulatūra, veci izdevumi).Vēlama plaša un kustībām ērta telpa.

Meistarklases rezultāts: telpiska instalācija ar darbnīcas laikā notikušajiem procesiem un izveidotajiem objektiem.


Eva Vēvere ir vizuālā māksliniece ar starptautisku mākslas praksi, dažādu mākslas izglītības programmu autore un realizētāja. Izstrādājusi un vadījusi mākslas autordarbnīcas bērniem un jauniešiem Somijā, Dānijā, Vācijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Lietuvā, Igaunijā, Latvijā. Latvijas Memoriālo Muzeju apvienības struktūrvienībām 2018. un 2019. gadā veidojusi mākslas izglītības programmas ģimenēm, kurā strādāts ar zīmējumu, glezniecību, kustību, gaismu, reljefu un tekstu. 2019. gadā izstrādājusi mākslas izglītības programmu pusaudžiem “Kā top instalācija?” Latvijas Nacionālajam Mākslas muzejam (projekta “Skolas Soma” ietvaros). Kopš 2018. gada vada mākslas un dizaina nodarbības starptautiskajā interešu izglītības centrā London Gates Education Centre. 


Lasīt vairāk