en

Darbnīca ar Viku Ekstu

Mākslinieces Vikas Ekstas meistardarbnīca laikmetīgās mākslas iepazīšanai – Citādība, iekļaušanās un atstumtība. Vienas minūtes skulptūra.

Māksliniece Vika Eksta ar bērniem un jauniešiem strādās, izmantojot Vienas minūtes skulptūru metodi. Tā būs laikmetīgās mākslas darbnīca, kuras uzdevums ir sekmēt diskusiju ar pusaudžiem par tādām tēmām kā jušanās citādākam, atstumtība un neiederēšanās sabiedrībā. Darbnīcā mēs izmantotu vienas minūtes skulptūras metodi - sadaloties grupās un izmantojot dažādus materiālus, kā arī viens otru kā modeļus, jauniešiem būs jārada tēli, domājot par nodarbībā izvirzīto tēmu. Tēli var tikt fiksēti fotogrāfijās vai arī to mijiedarbība var tikt parādīta kā īsa teatrāla etīde. Attēlu/etīžu skatīšanās procesam sekos diskusija – saruna, kas atklās jauniešu domas par izvirzīto tēmu. Kā materiālus vienas minūtes skulptūru/tēlu radīšanai izmantojam dažādus iepriekš iegādātus sadzīves priekšmetus, ķermeņa krāsas, tekstila izstrādājumus, u.c. Katrai grupai būs nepieciešams sagatavot vienādus izejas komplektus ar vienādiem priekšmetiem/materiāliem, kas tiks izmantoti tēlu radīšanai. Piemēram, viena komplekta saturs varētu būt: ķermeņa krāsa, trīs apelsīni, papīra līmlenta, rullis ar baltu papīru vai ietinamo plēvi, auduma gabals, spainis utml. Gadījumā, ja izvēlētā tēlu prezentācijas forma ir nevis fotogrāfija, bet performatīvs priekšnesums vai teatrāla etīde, būs nepieciešama atbilstoša telpa, kur to varētu parādīt.

Vika Eksta (1987) ir māksliniece un pedagoģe, kas savos darbos izmanto fotogrāfiju, kustīgo attēlu, performanci un audiovizuālos arhīvus. Apguvusi fotogrāfiju pie Andreja Granta un EFTI fotoskolā Madridē, ieguvusi maģistra grādu vizuālajā komunikācijā Latvijas Mākslas akadēmijā. Vika ir ADC Young Guns, FK Portfolio un Rīgas Fotogrāfijas Biennāles balvas jaunajiem Baltijas fotogrāfiem ieguvēja, šogad nominēta Purvīša balvai. Kopš 2014. gada piedalās izstādēs Latvijā un ārvalstīs, viņai bijušas izstādes ISSP Galerijā, galerijā Alma, piedalījusies grupas izstādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Kim?, u.c.Lasīt vairāk