...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Izpildījumi un papildinājumi: Iskve
2017

Ar roku izšūts antīks Rekvajas audums, 165 × 176 cmAndresa Pereiras Pasa (1986) darbu tēma ir identitātes uztveres nepārtrauktās pārmaiņas, ko rada cilvēku un naratīvu pastāvīgais svārstīgums. Viņa darbi pēta, kāda loma kultūridentitātes konstruēšanā ir dekoratīvā dizaina darbiem un rokdarbiem, kas radušies laikā pirms Spānijas ietekmes, kā arī postkoloniālajā laikmetā. Izmantojot un pārinterpretējot Andu iedzīvotāju radīto attēlu kultūru, mākslinieks pēta, kā kolektīvais un individuālais viens otru ietekmē – gan savstarpēji papildinot, gan nomācot. Viņa darbos bieži izmantots tekstils un patapināti attēli, un viņa radošās darbības pamatā ir arhīvu materiāli un vēsturiskā izpēte.


“Izpildījumi un papildinājumi: Iskve” ir darbs, kura pamatā ir Pereiras-Pasa pētījums par Andu iedzīvotāju tradicionālo aušanas rakstu un motīvu atdzimšanu. 1926. gadā Peru māksliniece Elena Iskve publicēja pedagoģiskus norādījumus par inku tradicionālajiem audumu motīviem, atklājot tos bērniem saprotamā valodā. Lai arī šo pirmskolumba laika motīvu mērķauditorija bija Peru bērni, grāmata tika publicēta Parīzē. Šīs anomālijas pamatā ir apstāklis, ka vietējās reģionālās mākslas atmoda un atjaunotne ieguva vērtību tikai tad, kad peruāņu mākslinieki nonāca Parīzē (sava laika de facto kultūras galvaspilsētā) un sastapa avangarda māksliniekus. Bija nepieciešama Parīzes mākslinieku ieinteresētība, lai peruāņu mākslinieki atgūtu cieņu pret savu identitāti; radošie procesi pašā Peru sāka iegūt veidolu tikai turpmākajos gadu desmitos pēc viņu atgriešanās.


andrespereirapaz.com