...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Baltijas remonta muzejs
2019

Instalācija
Atšķirīgi izmēri


Bita Razavi (1983) dzimusi Teherānā, dzīvo un strādā Helsinkos un Tartu. Viņa ieguvusi bakalaura grādu mūzikas izpildījumā Teherānas Mākslas universitātē, kā arī maģistra grādu mākslā Somijas Mākslas akadēmijā Helsinkos. Razavi radošās darbības pamatā ir dažādu ikdienišķu situāciju novērojumi un refleksijas par tiem. Viņa pēta sociālu sistēmu iekšējās norises saistībā ar dažādu valstu politiskajām struktūrām un nacionāliem vēsturiskiem notikumiem. Razavi mēģina noskaidrot objektiem un sistēmām piemītošo spēku un reaģē uz to, vienlaikus šo pieredzi dokumentējot.


Bitas Razavi projekts “Baltijas remonta muzejs” joprojām turpinās, un to veido šķietami ikdienišķu darbību dokumenti. Pēdējos trīs gadus viņa remontē kādu pamestu māju Igaunijas laukos, kā arī dzīvokli Tartu. Viņas būvdarbi ir neparasti tādēļ, ka māksliniece ir aizrāvusies ar dažādiem materiāliem, kas Baltijā izmantoti māju remontiem daudzo ekonomisko un politisko pārmaiņu gados, un viņa tos padziļināti pēta. Materiāli, kas padomju laikā tika lietoti māju siltināšanai un atjaunošanai, ir savākti un saglabāti tā, it kā tie būtu antropoloģiska pētījuma paraugi. Balstoties senākā fotogrāfiju sērijā, kurā Razavi dokumentēja somu mājokļu kopīgās iezīmes, māksliniece izveidojusi zinātnisku instalāciju, lai parādītu neredzamos būvmateriālus, kuru vidē joprojām dzīvo cilvēki Igaunijā un Latvijā.


bitarazavi.com