...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Avium Aquae (Ūdens putns)
2019
Guaša uz papīra
184 × 140 cm


Inga Meldere (1979) ir gleznotāja, kura dzīvo un strādā Helsinkos. Ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā vizuālās mākslas un mākslas vēstures specialitātē Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē (2001), bakalaura un maģistra grādu restaurācijas apakšnozarē Latvijas Mākslas akadēmijā. No 2013. līdz 2014. gadam studējusi Jana van Eika akadēmijā Māstrihtā, Nīderlandē. Šobrīd turpina studijas Helsinku Mākslas akadēmijas Glezniecības fakultātē maģistrantūras programmā.


Maira Dobele (1976) ir rakstniece un režisore, kura dzīvo un strādā Helsinkos. Ieguvusi humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās Latvijas Kultūras akadēmijā. Studējusi dokumentālo kino filmu skolā ELO Ālto Universitātē Somijā, absolvējot bakalaura un maģistra programmu.

Melderes un Dobeles sadarbība aizsākās 2013. gadā, kad Nīderlandē tapa grāmata The Great Great Disappointment (Melderes gleznu reprodukcijas un Dobeles teksts, 2014). Vēlāk pēc mākslinieka un kuratora Kaspara Groševa uzaicinājuma tapa darbs izstādei “Kristāls, mode, sekunde” (2018) – valodas mācību grāmatu komikss par kopīgo un atšķirīgo somu un latviešu valodā.


Vulva nav vagīna. Vulva ir sievietes ārējie dzimumorgāni – lielās un mazās kaunuma lūpas, maksts priekštelpa un kuteklis, bet vagīna ir dzimumorgāns, kas savieno dzemdi ar ārējiem dzimumorgāniem. Kad sieviete noveco, vagīna var sašaurināties un palikt īsāka. Bet kuteklis (klitors), kas nav viss zirņa, bet gan plūksnainas peonijas lielumā, izrādās – nenoveco! Tas visu sievietes mūžu pilda savas funkcijas vienādi un ir vienīgais cilvēka orgāns, kas paredzēts tikai baudai.

Ingas Melderes un Mairas Dobeles radītā spēle Avium Aquae (Ūdens putns) aicina atcerēties vai uzzināt faktus par sievietes ķermeni, seksualitāti un novecošanu. Šoreiz tiek apskatīta persona, kura ir piedzimusi kā sieviete – ar sievietes dzimumorgāniem, kas raksturo sievieti bioloģiski. Rotaļīgi poētiskajā zinātnes faktu spēlē vārds dots pašām sievietēm. Nozīmīgs iedvesmas un atsauču avots mākslinieču darbā bijis psihoseksuālās uzvedības pētnieces Šēras Haitas (Shere Hite) 1976. gadā publicētais, joprojām visplašākais empīriskā materiālā balstītais pētījums par seksualitāti – The Hite Report (“Haitas ziņojums”).

meldere.com