...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Pār mums pāršalca viegla vēsma
2017
Video, HD, krāsu, ar skaņu, 4'51''


Pinara Egrendži (1973) ir māksliniece un rakstniece, kas dzīvo Stambulā un Berlīnē. 2010. gadā dibinājusi mākslas iniciatīvu MARSIstanbul. Viņas darbus (lielākoties videomākslu un instalācijas) veido sociāls un politisks saturs, ikdienišķas norises un cilvēku stāsti. Egrendži mākslai raksturīgas antropoloģiskas iezīmes, un tās centrā ir karš, vardarbība, piespiedu pārvietošanās, nacionālisms, urbānās pārvērtības un kolektīvā kustība. Daudzos no saviem darbiem Egrendži sevišķi nepūlas veidot naratīvus par priekšmetiem, notikumiem vai cilvēkiem. Viņa tiem palīdz sacerēt un stāstīt pašiem savus stāstus: šeit tas ir mūzikas instruments, ko jūrā nozaudējis kāds migrants – liecinieks politiskiem nemieriem un cilvēku ciešanām; citur tas ir būvlaukums, kurā vienlaikus norisinās arī graušana un sociālā izstumšana.


Fernāna Brodela savulaik rakstītais par Vidusjūras reģionu šodien ir attiecināms uz visu pasauli: migrācija ir neatņemama mūsu dzīvesveida sastāvdaļa. Vidusjūras reģiona vēsturi un kultūru nevar izprast pilnībā, ja ņem vērā tikai to ļaužu dzīves, kas tur dzimuši, – tās ietekmējuši arī cilvēki, kas piestājuši Vidusjūras krastos, viņu pēcnācēji un pat tie, kas vēsturiski centušies šo reģionu iekarot; līdzīgā veidā jāraugās uz visdažādākajiem migrantiem visā pasaulē – kā uz pilnvērtīgiem tās kultūras radītājiem. “Pār mums pāršalca viegla vēsma” uzdod jautājumu, kas mūs nodarbina jau sen: kas īsti ir mājas un dzimtene šajā kraso sabiedrisko un tehnisko pārmaiņu laikmetā, kurā mūsu sabiedriskā kārtība vairs nesaskan ar tehnoloģisko kārtību, kā jau Valters Benjamins paredzēja pirms simt gadiem? Vai stāstīt par šodienas pasauli, nepiedzīvojot migrāciju un tai līdzi nākošās šausmas un izmisumu, vispār ir iespējams? Vai ūda, kas liegi šūpojas Egejas jūras ūdeņos, varētu kļūt par simbolu kādai plašai kultūrai, kas nu izklīdusi pa visu pasauli, meklēdama sev vietu?

pinarogrenci.com