...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs

Es nesīšu jums ziedus
2012 – turpinās
Audio, 60", cilpa, teksts, ziedi
Mainīgi izmēri


They Are Here (kopš 2006. gada) ir sadarbības projekts, kuru īsteno Helēna Volkere (1979) un Haruns Morisons (1981). Viņu darbu var uzskatīt par kontekstatkarīgu spēļu virkni. Tas, kā cilvēks iesaistās, tiek uzaicināts piedalīties vai piedalās spēlē, var būt tikpat svarīgi kā spēles noteikumi vai struktūra. They Are Here projekts mēģina veidot efemēras sistēmas un īslaicīgas mikrokoalīcijas, kas rosina kādas situācijas, vēstures vai ideoloģijas alternatīvu uztveri. Līdztekus tam mākslinieki aizsāk arī daudzgadīgus beztermiņa projektus, kas kļūst par ģeneratīvu telpu nākamajiem darbiem. They Are Here patlaban darbojas Londonā un uz Lī upes.


2012. gada aprīlī kāds pievērsa mākslinieku uzmanību privātam sludinājumam laikrakstā, kas iznāk Anglijā krievu valodā. Tulkojumā tas skanēja tā: “Ikvienam vajag ēst un reizēm dāvināt citiem ziedus. Abām šīm vajadzībām nepieciešama nauda. Man nav naudas, jo man nav darba. Palīdziet man atrast darbu, un jūs saņemsiet ziedus.” Sludinājuma poētiskuma savaldzināti, Volkere un Morisons satikās ar tā autoru Daini, aptuveni 50 gadus vecu latvieti, kurš dzīvo Londonā kopš 1999. gada. Survival Kit 10.1 ietvaros They Are Here piedāvā izvērstu ilgtermiņa komunikāciju ciklu ar Daini. Finansējuma stipendijas un projekta laikā gūtie ienākumi no mākslas pasūtījumiem tiek novirzīti tālāk Dainim, kvalificējot viņa ieguldījumu kā algotu darbu. Vienlaikus tas uzskatāms arī par mākslas darbu, par kuru They Are Here saņem ziedus.


theyarehere.net