enCibelle Cavalli Bastos

Kūrortviesnīca „Las Venus: Chill Out Dimensional Fold Download“, 2018
instalācija, mainīgi izmēri


Kūrortviesnīca „Las Venus: Chill Out Dimensional Fold Download“ ir daudzdimensiju zinātniskās fantastikas vide, kura lejupielādēta uz Zemes. Viesnīcas īpašniece Sonja Kālekalona izspēlē sievišķību distopiskās, ilglaicīgās performancēs līdz īssavienojuma, lūzuma, sabrukuma punktam. Tālā nākotnē Zeme, virzoties pa savu orbitālo trajektoriju, ir sadūrusies ar citu planētu, liekot turīgajiem pamest Zemi jaunas kolonizējamas planētas meklējumos. Minoritātes un zemāko šķiru iedzīvotāji ir pamesti uz ekoloģiski brūkošās planētas. Bez iespējām aizbēgt. Kālekalona liek lietā savu sievišķo misticismu, lai izveidotu viesnīcu impēriju. Darot visu iespējamo, lai ierobežoto resursu apstākļos noturētos virs ūdens, lai izdzīvotu, viņa būvē viesnīcu. Viesnīcas saimniece iemieso sievietes spēju veikt daudzas lietas vienlaicīgi, piedāvājot sevi kā pavāri, apkopēju, daiļuma radītāju, izklaidētāju un menedžeri. Skatītāji kļūst par viesiem viņas mistiskajā impērijā. Instalācija veidota no postapokaliptiskiem dažādu nebiodegradējamu plastmasas priekšmetu atkritumiem, tā rada it kā retrofutūrisku uzliesmojumu un atsaucas uz klasicisma estētiku caur pieņemtās „labās“ gaumes pretmeta attēlojumu. Instalācija kritizē uzspiestās realitātes jēdzienus (to skaitā Džūditas Batleres dzimtes performativitāti) un runā par neatliekamiem ģentrifikācijas un ekoloģijas jautājumiem, kā arī pretošanās zonām, kuras rodas minoritāšu kopienās pirms ģentrifikācijas.


Sibeljes konceptuālā un starpdisciplinārā prakse veidojas paplašinātā laukā, kas ietver domradi, performanci, skaņu mākslu, video, glezniecību, tēlniecību un instalāciju. Ik dienu darbojoties sociālo tīklu stāstos ar lietotājvārdu @aevtarperform, tiek pētīta intrapolitika (politiskas darbības sevī pašā) un attīstīta nanopolitika (kolektīvie procesi, kas saistīti ar politikas veidošanos), izmantojot sevis deprogrammēšanas procesu — cīņu ar sabiedrības „ļaunprogrammatūru“, kuru veido sociālās matricas noteiktas identifikācijas definīcijas. Darbos apskatīta identitāšu dekonstrukcija un veidošanās, kā arī tas, kas eksistē pa vidu starp mūsu „īstajiem“ es un to ārējiem atveidiem, mums mijiedarbojoties katram savā individuālajā sarežģītībā, brīvi saplūstot citam ar citu un apkārtesošo vidi. Nebināra domāšana un nebinārs feminisms nojauc sabiedrībā redzamās ķermeņiem uzspiestās polarizācijas — sociāli kodēto „programmatūru“, kura lejupielādēta uz mūsu „aparatūras“. Izmantojot tehnoloģijas kā metaforu, ķermenis kļūst par rīku, ar kuru saņemt un raidīt digitāli kodētus signālus, kas mūsu ikdienā izpaužas kā vizuālas un performatīvas darbības.
#intrapolitics #nanopolitcs #radicalempathy

Mājaslapa: cibelle.tumblr.com