...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Ehsan Ul Haq. Es mīlu morāli. Vietai piesaistīta instalācija, 2017. Foto: Andrejs Strokins
1 / 1

Darbs „Es mīlu morāli” pēta cilvēka egoistisko dabu, vienlaikus attīstot arī domu par paša bezjēdzīgo eksistenci. Ul Haka projekts ir mēģinājums attēlot cilvēces izdzīvošanas pamatmehānismus, pievēršot uzmanību ne vien attiecībām starp cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem vai cilvēkiem un citiem cilvēkiem, bet arī varas vektoriem, kas šīs attiecības veido. Ul Haks parāda cilvēka manipulatīvo dabu, kas ir pamatā viņa vēlmei visu klasificēt ‒ nosaukt kādā vārdā, kontrolēt un pakļaut. Izmantojot izstādīšanas vietā pieejamās dabaszinātņu kolekcijas, projekts meklēs iespējamās alternatīvas ‒ jaunus veidus, kā cilvēks varētu eksistēt, veidojot līdztiesīgākas attiecības ar citām dzīvām un nedzīvām būtnēm.