...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Nomeda Urbonas & Gediminas Urbonas. Psihotropais nams ‒ Zooētikas Ballarda tehnoloģiju paviljons. Instalācija, 2017
1 / 1

„Psihotropais nams ‒ Zooētikas Ballarda tehnoloģiju paviljons” ir diskursīvs eksperiments, kura mērķis ir konkretizēt pagaidām vēl formulēšanas stadijā esošo zooētikas jēdzienu un pētīt jaunus veidus, kādos ar cilvēka zināšanu un pētījumu palīdzību iespējams dibināt kontaktus ar citām dzīvības formām. Tas tiek veikts, iztēlojoties projektus, prototipus un mijiedarbības veidus nākotnes starpsugu ekoloģijām. „Zooētikas paviljonu” iedvesmojis britu rakstnieka Dž.G. Ballarda zinātniski fantastisko īso stāstu krājums „Vermiljonsendsa” (1971). Tajos autors iztēlojas pasauli, kurā tehnoloģiskas iekārtas ir dzīvas un apveltītas ar apziņu ‒ pasauli, kurā, piemēram, mājas spēj reaģēt uz savu iemītnieku emocionālo stāvokli. Darbs pēta to, kā attiecības starp dzīvību un ne-dzīvību, cilvēcisko un ne-cilvēcisko var būt neizzināmas, pastāvošo zināšanu kartogrāfijas nefiksētas, bet vienlaikus arī nepieciešamas un nenovēršamas. Tādējādi „Zooētikas paviljons” aicina attīstīt jaunas estētiskās un zinātniskās iztēles formas.