...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Nākotnes maize Dagna Jakubovska un Joanna Gavroņska-Kula instalācija, performance, receptes, 2021
1 / 1

Nākotnes maize

>> Raiņa un Aspazijas māja


Pienācis laiks, kad mūsu iegribas un patēriņa paradumi sākuši iespaidot vidi un veicināt klimata pārmaiņas ar daudz lielāku jaudu nekā ģeoloģiskas parādības. Mums priekšā sestais lielais sugu izmiršanas vilnis – bojā iet veselas ekosistēmas. Temperatūra un ūdens līmenis okeānos ceļas, ledāji izkūst. Laikapstākļi kļūst aizvien ekstremālāki, viesuļvētru un ciklonu postošais spēks pieaug, sausums un plūdi apdraud ražu. Klimata bēgļu plūsma ļoti tuvā nākotnē pieaugs, un līdz ar to pieaugs arī potenciālo konfliktu skaits. Klimata krīzi pavadīs pārtikas krīze. 


Gatavojoties pieaugošajām grūtībām palikt dzīvam un paēdušam, mēs vēlamies piedāvāt pārtikas komplektu ārkārtas gadījumiem “Nākotnes maize” – izdzīvošanas ēdienkarti izpostītas planētas iedzīvotājiem. Esam ņēmušas vērā rudens un ražas svētku kontekstu – laiku, kad jāveido krājumi grūtajam ziemas periodam. “Nākotnes maize” ir: – praktisks maizes recepšu apkopojums krīzes apstākļiem un mēģinājums izstrādāt nākotnes maizes prototipus; – konkrēts piedāvājums pārtikai, kas ļautu samazināt planētas ekspluatēšanas vērienu, kā arī ilgtspējīgas diētas projekts saskaņā ar dabas ritmiem; brīdinājums par drīzo nākotni un dokuments ar dažādiem klimata un pārtikas patēriņa scenārijiem mūsu planētas vajadzībām.


Projekta rezultātā tapusi inovatīvu, eksperimentālu recepšu un ēdienu sērija, kas izrietējusi no atšķirīgiem nākotnes scenārijiem. Tā centrā atrodas lielākoties iztēlojumi un spekulācijas par to, kā izskatīsies nākotnes maize – no cerības uz utopiju (un pārpilnību) līdz apokalipses iespējai.