...
Latvijas Laikmetīgās mākslas centrs
Ieva Epnere Pirmā dāvana instalācija – fotogrāfijas, skulptūra ar skaņu, arhīva materiāli un fotogrāfijas no Pestalozzi-Fröbel-Haus un Vinetas Jonītes personīgā arhīva, 2021
1 / 1

Pirmā dāvana

>> Andreja Upīša memoriālais muzejs


Savā darbā “Pirmā dāvana” Ieva Epnere turpina aplūkot 19.–20. gadsimta mijas reformpedagoģijas idejas. Rīgā tās ieviesa Marta Margarita Rinka (1880–1953).


No 1900. gada līdz 1942. gadam Marta Rinka vadīja mecenāta Augusta Dombrovska dibināto Vecmīlgrāvja bērnudārzu – “Zaļo skolu”, pirmo pirmsskolas izglītības iestādi Latvijā. Tās darbība uz laiku tika pārtraukta pēc 1905. gada Krievijas revolūcijas notikumiem, kad notika progresīvo sabiedrisko darbinieku vajāšana. Ar Augusta Dombrovska finansiālo atbalstu “Zaļās   skolas” pārzine Marta Rinka devās uz Berlīni, lai mācītos (1906–1908) Pestalozi-Fröbel- Haus kursos. Starpkaru Latvijā Marta Rinka kļuva par ievērojamu speciālisti pirmsskolas bērnu iestāžu darbinieču sagatavošanas jautājumos. 1944. gadā viņa devās trimdā uz Vāciju, no kurienes (1949.?) izceļoja uz ASV. Marta Rinka mira Ņūdžersijā, ASV. Marta Rinka bija rakstnieka un kritiķa Andreja Upīša dzejojuma “Pavasara dziesmas” (1902) romantiskā iedvesma. 70. gadu beigās Andreja Upīša muzejs no skolotājas Olgas Ziemeles saņēma dāvinājumā piecas grāmatas vācu valodā, kas bija atrastas makulatūras kaudzē skolas pagalmā. To titullapās bija iespiests zīmogs, kas norādīja uz grāmatu īpašnieces vārdu “Marta Rink”.


Uzturoties Berlīnē, Ievai Epnerei bija iespēja apmeklēt Pestalozi-Fröbel-Haus, kuru 1882. gadā nodibināja Henriete Šradere-Breimana, un tā arhīvu, atklājot vairākus jaunus faktus par Martas Rinkas Berlīnē iegūto pieredzi un apgūtajām zināšanām. Ievas Epneres darbs “Pirmā dāvana” savieno visus jaunatklājumus. Savā darbā māksliniece jautā, kādēļ šīs grāmatas atrodas A.Upīša muzejā un kāda ir bijusi Martas Rinkas saikne ar Andreju Upīti? I. E.